Zora Hesová, M.A., Ph.D.

Místnost – Room
V406
Email – E-mailzora.hesová@ff.cuni.cz
Oblasti specializace – SpecializationSociologie politiky – Political sociology
Filozofie a sociální vědy – Philosophy and Social sciences

Publikace – Publications

Monografie – Monographs

 • BARŠA, P., HESOVÁ, Z., SLAČÁLEK, O. (eds.) Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism, Prague: Faculty of Arts Press, 2021
 • HESOVÁ, Z. (ed.): Abdolkarím Sorúš. Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii, Praha: Filosofia, 2021
 • NĚMEC, D. and HESOVÁ, Z.. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Czech Republic, Leiden: Brill 2021
 • HESOVÁ, Z., Ghazálího Výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii, Praha: Academia, 2012

Články – Articles, Papers, Scholarly papers

 • HESOVÁ, Zora. Islamophobia in Czech Republic: National Report 2021, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2021, Istanbul, SETA, 2021
 • HESOVÁ, Zora. Wahhabis and Salafis, daije and alimi: Bosnian neo-Salafis between contestation and integration, Southeast European and Black Sea Studies, 4/2021, pp. 593-614.
 • HESOVÁ, Zora. Three Types of Culture Wars and the Populist Strategies in Central Europe, Czech Journal of political science, Vol. 28, Nr. 2, 2021, pp. 115-135.
 • HESOVÁ, Zora. Islamophobia in Czech Republic: National Report 2020, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2020, Istanbul, SETA, 2021
 • HESOVÁ, Zora. New politics of morality in Central and Eastern Europe: actors, discourse, and context, Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol. 7, No. 1, 2021, pp. 59-77.
 • HESOVÁ, Z., RAŠIDAGIĆ, E. K., The Changing Role of the Traditional Islamic Organization: Three Challenges to the Restored Bosnian Islamic Community, Journal of Muslim Minority Affairs, 2021, 40 (4) 2020., pp. 707-724.
 • RAŠIDAGIĆ, E. K, HESOVÁ, Z. Development of Turkish Foreign Policy Towards the Western Balkans with Focus on Bosnia and Herzegovina, Croatian International Relations Review, XXVI:86 2020, pp. 96-129.
 • HESOVÁ, Zora, „Islamische Tradition“: Fragen an das bosnische Modell, Islam und Ghristlicher glaube. Zeitschrift des Instituts für Islamfragen (IfI), 2019
 • HESOVÁ, Zora. Secular, Islamic or Muslim feminism? The places of religion in women’s perspectives on equality in Islam, Gender and Research, Vol. 20, No. 2, 2019, pp. 26-46.
 • HESOVÁ, Zora. „Islamic tradition”: questioning the Bosnian model, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, Vol 29, Nr. 5, 2019, pp. 128-139.
 • HESOVÁ, Zora. Is the public sphere secular by principle?, Context, Sarajevo 2/2014, pp. 145-157.
 • HESOVÁ, Zora. The Notion of Illumination in the Perspective of Ghazali’s Mishkat al-Anwar, Journal of Islamic Thought and Civilization, Lahore 2:2012, pp. 65-86.
 • HESOVÁ, Zora. Scheler and Ghazali: Explorations of the Finality of Knowledge between East and West, Journal of Islamic Thought and Civilization, Lahore 2011, pp. 99-114.

Kapitoly v monografiích – Book chapters

 • HESOVÁ, Zora. Restoring the house rules: governing religious pluralism in Bosnia-Herzegovina after 1990, in: Račius, E., Yemelianova, G. (eds.), Muslims of post-Communist Eurasia, Routledge 2022
 • HESOVÁ, Zora. Towards secularity: Autonomy and modernisation of Bosnian Islamic institutions under Austro- Hungarian administration, in : F. Šístek (ed.), Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, New York, Berghahn 2021.
 • HESOVÁ, Zora. The Paradoxes of a Return of Religion to Public Debates and Political Discourses, in: Blagojević, M., Todorović, D.(eds.), Traditional and non-traditional religiosity, Belgrade: Institute of Social Sciences, 2019.
 • HESOVÁ, Zora. Re-imagining the Balkans: The Other Side of a Periphery, in: Hudson, R., Dodovski, I., Amdeva, M.: Europe and the Balkans, AUC: Skopje 2018.
 • HESOVÁ, Zora. Human Rights and Islam: Constitutional Debates in Egypt and Tunisia, in: Petr Drulák, Š. Moravcová (eds.): Non-Western Reflection on Politics, Peter Lang 2013.
 • HESOVÁ, Zora. Trust thyself? Zur Bedeutung des moralischen Perfektionismus bei Stanley Cavell, in: Kathrin Thiele und Katrin Trüstedt (Hrsg.): HAPPY DAYS: Lebenswissen nach Cavell. München: Wilhelm Fink Verlag, 2009, pp. 265-271.
 • HESOVÁ, Zora. Ludwig Wittgenstein and Religious Language in Secular Age“, in: Cultures: Conflict – Analysis – Dialogue, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Proceedings of the 29th International Symposium, Kirchberg, 2006, pp. 120-122.

Kapitoly v monografiích v češtině – Book chapters in Czech

 • HESOVÁ, Zora. Věkovitá i křehká sousedství: proměny soužití muslimů a křesťanů na Balkáně, in: Vojtíšek, Z. (ed.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě prof. Kropáčka, Praha 2019.
 • HESOVÁ, Zora. Lidská práva po arabském jaru: vzůru do minulosti, in: Agha, P. (ed.)., Lidská práva v mezikulturních perspektivách, Praha: Academia, 2019.
 • HESOVÁ, Zora. Umění vládnout v muslimském státě: Ibn Chaldúnův realismus, in: Ondřej Beránek (ed.): Svět za Karla IV, Praha: Academia 2018.
 • HESOVÁ, Zora. Problém islám: Vrstvy protiislámských diskursů a jejich kontext, in: Bronislav Ostřanský (ed.) Islamofobie po česku, Praha: Academia, 2018, pp. 155-178.
 • HESOVÁ, Zora. Náš český „Islám“ neexistuje. In Beránek, Ostřanský (eds.). Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia, 2016
 • HESOVÁ, Zora. Hledání bosenské tradice, in: D. Bittnerová, M. Moravcová (eds.), Etnické komunity. Balkánské cesty, 1. díl, Praha: Charles University Press 2015, pp. 153-186.
 • HESOVÁ, Zora. Liberální dilemata po arabských revolucích, in: O. Beránek (ed,): Arabské revoluce, Praha: Academia, 2013, pp. 114-142 [Liberal dilammas after the Arab revolutions]

Granty – Grants

2021–2024       Protecting human rights in a polarised society (OLIPOL), Norway Funds, LP-HRMGSA-026. Hlavní řešitel.

2017–2022       KREAS. Creativity and adaptability as conditions for the success of Europe in an interrelated world, supported by the European Regional Development Fund (No CZ.02.1.01/0.0/0.0/16 _019/0000734). Seniorní výzkumník.

2018–2020       Czech Science Foundation Grant: Culture wars and national trajectories of secularization in Central Europe (GA18-18675S). Spoluřešitel.

2014                 Charles University Grant (GAUK): Al-Ghazali’s illumination. Principal investigator

2014                 International Visegrad Fund: Citizen Journalism in Egypt. Vedení projektu.

2011–2014       Čtyři roční granty TRANSITION pro projekty v Egyptě, MZV/AMO. Vedení projektu.

2009                 Visiting student fellowship, Kevorkian Center, New York University

Odborná publicistika – Media-articles, Opinion-journalism, Other publications and Media

 • Svobodným myšlením proti nemoci islámu, Prostor 108, 2018
 • Kritika tradice jako kulturní diagnóza. K textu Muhammada al-Džábirího, Dingir, 04/2018
 • Proměny migrace mezi Evropou a severní Afrikou, Dějiny a současnost 05/2018
 • Tschechien: „Kein Land für Migranten“, Weltttrends, 07/2016
 • Konfesionalismus na Eufratu, Dějiny a současnost, Praha, 03/2016
 • The Mainstreaming of Islamophobia in the Czech Republic, 4liberty.Eu Review, Warszawa 04/2016
 • Experiment, který nikdy nezačal, in: Zahraničná politika, 10/2013
 • Džihád mezi politikou a náboženstvím: Hledání logiky „islámského terorismu“, Dějiny a současnost, 7/2010
 • Román jako politická vzpoura, Host, 8/2013
 • Znamená převzetí moci islamisty v Tunisku a Egyptě konec politického islámu?, in:  Mezinárodní politika 8/2012: 30-33
 • Internetová revoluce a sociální média;  Kontrarevoluce a mediální válka; Svoboda tisku,
 • Soukromá média v Egyptě: série článků, Přítomnost, 2012
 • The Arab Spring and Central European Seasons, V4 Revue, 07/2012
 • Muslimské bratrstvo ztratí monopol na islámskou politiku? Mezinárodní Politika, 4/2011, s. 22
 • Arabské jaro: půl roku egyptské revoluce. Research Paper, Asociace pro mezinárodní otázky. 7/2011
 • Arabské dny hněvu, Mezinárodní Politika, 6/2011
 • The Rise of the Shia, Democratiya 12, spring 2008
 • Islámská republika nebo vláda kléru, Dějiny a současnost, 10/2009
 • Přispívá Írán skutečně k destabilizaci situace v Iráku? Mezinárodní Politika 11, 2007, s. 34
 • Turecko v Evropě, Turci v Německu, Dějiny a současnost, 10/2005
 • Na cestě k rozpadu? Irák je po volbách nejednotnější než dřív, Revue Politika, 20. 1. 2006
 • Konfesionalismus a vliv ajatolláhů. Jakou roli bude hrát islám v budoucí irácké ústavě, Revue Politika, 20. 10. 2005
 • Nerozhodnost v Berlínské republice, Revue Politika, 20. 10. 2005
 • Gastarbeitři, přistěhovalci, muslimové. Německé diskuse o integraci turecké menšiny, Revue Politika, 20. 4. 2005