Zora Hesová, M.A., Ph.D.

Místnost: V406

Vyučované předměty:

 • Sociologie politiky I a II
 • Filozofie a sociální vědy
 • Metodologie kvalitativního výzkumu pro politology

Publikace

Monografie

 • Ghazálího Výklenek světel a význam osvícení v islámské filosofii, Academia, Prague 2012 (Al-Ghazāli’s Niche of Lights and the Meaning of Illumination in Islamic Philosophy, with a translation of Mishkāt al-Anwār)

Články a kapitoly v monografiích

 • „Towards secularity: Autonomy and modernisation of Bosnian Islamic institutions under Austro-Hungarian administration“, in : F. Šístek (ed.), Central Europe and Balkan Muslims: Relations and Representations, forth. 2020 (accepted, forth.)
 • „Secular, Islamic or Muslim feminism? The places of religion in women’s perspectives on equality in Islam“, in: Gender and Research 20 2/219 (accepted, forth.)
 • „Islamic tradition”: questioning the Bosnian model, in: Occasional Papers on Religion in Eastern Europe Vol29/5, art. 22, 2019
 • „Re-imagining the Balkans: The Other Side of a Periphery“. In: Hudson, R., Dodovski, i., Amdeva, M.: Europe and the Balkans, Skopje 2019
 • „Lidská práva po arabském jaru: vzůru do minulosti“, in: Agha, P. (ed.)., Lidská práva v mezikulturních perspektivách, Praha: Academia, 2019
 • „Umění vládnout v muslimském státě: Ibn Chaldúnův realismus“, in: Ondřej Beránek (ed.): Svět za Karla IV, Academia, Praha 2018
 • „Zapomínaní muslimové Balkánu“, Dingir, Praha 2017, pp. 113-115.
 • „Problém islám: Vrstvy protiislámských diskursů a jejich kontext“, in: Bronislav Ostřanský (ed.) (2017), Islamofobie po česku, Academia, Praha 2018, pp. 155-178
 • „Obdoby mnišství v islámu: Islám, mnišství a súfijská praxe asketické zbožnosti,“ Dingir, Prague, 1/2016, pp. 10-12.
 • „Hledání bosenské tradice“, in: D. Bittnerová, M. Moravcová, Etnické komunity. Balkánské cesty“, 1. díl, Charles University, Praha 2015, pp. 153-186.
 • „Is the public sphere secular by principle?“ Context, Sarajevo 2/2014, pp. 145-157.
 • „Dynamika eskalace syrského konfliktu“, Nový orient 3/2013, Praha
 • „Human Rights and Islam: Constitutional Debates in Egypt and Tunisia“, in: Petr Drulák, Š. Moravcová (eds.): Non-Western Reflection on Politics, Peter Lang 2013
 • „Liberální dilemata po arabských revolucích“, in: O. Beránek (ed,): Arabské revoluce, Academia, Prague, 2013, pp. 114-142.
 • „The Notion of Illumination in the Perspective of Ghazali’s Mishkat al-Anwar“, : Journal of Islamic Thought and Civilization, Lahore II/2012, pp. 65-86.
 • „Scheler and Ghazali: Explorations of the Finality of Knowledge between East and West“, in: Journal of Islamic Thought and Civilization, Lahore 2011, pp. 99-114.
 • „Trust thyself? Zur Bedeutung des moralischen Perfektionismus bei Stanley Cavell“, in: Kathrin Thiele und Katrin Trüstedt (Hrsg.): HAPPY DAYS: Lebenswissen nach Cavell. München: Wilhelm Fink Verlag, 2009, pp. 265-271
 • „Ludwig Wittgenstein and Religious Language in Secular Age“, in: Cultures: Conflict – Analysis – Dialogue, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Proceedings of the 29th International Symposium, Kirchberg, 2006, pp. 120-122

Odborná publicistika

 • Svobodným myšlením proti nemoci islámu, Prostor 108, 2018
 • Kritika tradice jako kulturní diagnóza. K textu Muhammada al-Džábirího, Dingir, 04/2018
 • Proměny migrace mezi Evropou a severní Afrikou, Dějiny a současnost 05/2018
 • Tschechien: „Kein Land für Migranten“, Weltttrends, 07/2016
 • Konfesionalismus na Eufratu, Dějiny a současnost, Praha, 03/2016
 • The Mainstreaming of Islamophobia in the Czech Republic, 4liberty.Eu Review, Warszawa 04/2016
 • Experiment, který nikdy nezačal, in: Zahraničná politika, 10/2013
 • Džihád mezi politikou a náboženstvím: Hledání logiky „islámského terorismu“, Dějiny a současnost, 7/2010
 • Román jako politická vzpoura, Host, 8/2013
 • Znamená převzetí moci islamisty v Tunisku a Egyptě konec politického islámu?, in:  Mezinárodní politika 8/2012: 30-33
 • Internetová revoluce a sociální média;  Kontrarevoluce a mediální válka; Svoboda tisku,
 • Soukromá média v Egyptě: série článků, Přítomnost, 2012
 • The Arab Spring and Central European Seasons, V4 Revue, 07/2012
 • Muslimské bratrstvo ztratí monopol na islámskou politiku? Mezinárodní Politika, 4/2011, s. 22
 • Arabské jaro: půl roku egyptské revoluce. Research Paper, Asociace pro mezinárodní otázky. 7/2011
 • Arabské dny hněvu, Mezinárodní Politika, 6/2011
 • The Rise of the Shia, Democratiya 12, spring 2008
 • Islámská republika nebo vláda kléru, Dějiny a současnost, 10/2009
 • Přispívá Írán skutečně k destabilizaci situace v Iráku? Mezinárodní Politika 11, 2007, s. 34
 • Turecko v Evropě, Turci v Německu, Dějiny a současnost, 10/2005
 • Na cestě k rozpadu? Irák je po volbách nejednotnější než dřív, Revue Politika, 20. 1. 2006
 • Konfesionalismus a vliv ajatolláhů. Jakou roli bude hrát islám v budoucí irácké ústavě, Revue Politika, 20. 10. 2005
 • Nerozhodnost v Berlínské republice, Revue Politika, 20. 10. 2005
 • Gastarbeitři, přistěhovalci, muslimové. Německé diskuse o integraci turecké menšiny, Revue Politika, 20. 4. 2005