Rozvrh

Rozvrh pro zimní semestr 2020/2021

Níže najdete abecední seznam všech vyučovaných kurzů v letním semestru. Stáhnout si ovšem můžete také rozvrh po jednotlivých dnech.

Anarchismus ve své epoše (1840-1939) Slačálek St 12:30 – 14:05 C306 Bc APOV30305
Civil Society and the Non-citizen Feinberg Út 12:30 – 14:05 NP301C PT NMgr APOV50402
Česká politická historie I Doubek St 10:50 – 12:25 NP302A Bc APO10115
Česká politická historie III Štefek 9:10 – 10:45 H205 Bc APO10117
České politické myšlení ve středoevropském kontextu I Doubek St 9:10 – 10:45 NP302A Bc APO10108
Dějiny politické filozofie I Znoj Út 10:50 – 12:25 NP117 Bc APO10106
Demokracie v komparativní politologii Štefek 10:50 – 12:25 H205 NMgr APO500307
Diskurzy úpadku civilizace Slačálek St 14:10 – 15:45 C317 PI/HK NMgr APOV50404
Evropská integrace Šitera Čt 9:10 – 10:45 NP117 Bc APO10113
Kantův věčný mír nyní Znoj St 15:50 – 17:25 NP117 Bc APOV30056
Komparativní politologie I Štefek Čt 14:10 – 15:45 NP220 Bc APO10111
Krize liberalismu? Aktuální debaty Hesová Po 14:10 – 15:45 NP301C PI/HK Mgr APOV50405
Kultura, politika, jazyk: vybrané texty z druhé poloviny 20. století Andreas Čt 17:30 – 19:05 NP117 Bc APOV30306
Losování a demokracie Kubíková Po 14:10 – 15:45 NP201 Bc APOV30303
Machiavelli: Vladař Bíba Pa 14:10 – 1545 NP402c PT Mgr APOV50406
Moderní české politické myšlení ve středoevropském kontextu I Andělová 9:10 – 10:45 P208 NMgr APO500205
Politická sociologie I/ Sociologie politiky I Hesová Po 12:30 – 14:05 NP202 Bc APO100153
Politické systémy střední Evropy Štefek Čt 15:50 – 17:25 NP220 Bc APO10125
Politický život první republiky Pehr Čt 12:30 – 14:05 C426 Bc APOV30295
Politologický proseminář/Společenskovědní proseminář Slačálek, Křížkovský Út 12:30 – 14:05 P225V Bc APO100152
Proměny polské identity Květina Út 15:50 – 17:25 NP220 Bc APOV30162
Proměny světového řádu z hlediska teorie mezinárodních vztahů Barša Út 15:50 – 17:25 C137 NMgr APO500200
Religious and National Identities in Global Politics Barša Út 15:50 – 17:25 C137 NMgr APO500301
Současná politická teorie I Znoj Út 14:10 – 15:45 NP301C NMgr APO500303
Soudobý Blízký východ Procházka Út 17:30 – 19:05 C134 Bc APOV30304
Teorie mezinárodních vztahů I Slačálek, Křížkovský Út 14:10 – 15:45 NP220 Bc APO10102
Textová analýza politického projevu Doubek St 14:10 – 15:45 NP301C Bc APOV30267
The World Order at the Crossroads Barša Po 15:50 – 17:25 NP220 Bc APOV30302
Tutorský seminář* Bíba, Slačálek PT Mgr APOV50407
Úvod do kvantitativních metod sociálních věd Vinopal Út 10:50 – 12:25 P131 Bc ASGV10006
Úvod do studia politologie Štefek Čt 10:50 – 12:25 P317 Bc APO10100
Úvod do studia stranických a volebních systémů Drahokoupil St 17:30 – 19:05 NP220 Bc APO10118
Úvod do teorie demokracie Bíba 10:50 – 12:25 NP117 Bc APO10114
Vybrané problémy komparativní politologie Štefek 10:50 – 12:25 H205 NMgr APO500210

Místnosti

P Nám. Jana Palacha 2
NP Na Příkopě 29
C Celetná 20
C 1.11 Celetná 13
H Hybernská 3
J U Kříže 8

Vysvětlivky

* – Předmět nemá výuku

V souladu se studijním plánem jsou povinně-volitelné kurzy navazujícího magisterského studia pro studenty nastupující ke studiu od akademického roku 2016/17 děleny do dvou specializací:

  • Politické teorie (PT Nmgr)
  • Historie a komparativní politologie (HK NMgr)

A pro studenty nastupující od akademického roku 2020/21 do těchto specializací

  • Politické identity v současné politice (PI NMgr)
  • Politická teorie a teorie demokracie (PT Nmgr)

Značka NMgr za názvem kurzu znamená, že tento kurz je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského cyklu. Studenti bakalářského cyklu si tyto kurzy zapisovat nesmějí.

Studenti navazujícího magisterského cyklu mohou navštěvovat i povinně-volitelné kurzy určené pro studenty bakalářského studia, které mohou absolvovat v souladu se studijním plánem jako kurzy volitelné (tedy nikoli jako povinně-volitelné).