Rozvrh

Rozvrh pro letní semestr 2023/2024

Vysvětlivky

V souladu se studijním plánem jsou povinně-volitelné kurzy navazujícího magisterského studia pro studenty nastupující ke studiu od akademického roku 2020/21 do těchto specializací:

  • PI. – Politické identity v současné politice
  • PT. – Politická teorie a teorie demokracie

Značka NMgr za názvem kurzu znamená, že tento kurz je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského cyklu. Studenti bakalářského cyklu si tyto kurzy zapisovat nesmějí.

Studenti navazujícího magisterského cyklu mohou navštěvovat i povinně-volitelné kurzy určené pro studenty bakalářského studia, které mohou absolvovat v souladu se studijním plánem jako kurzy volitelné (tedy nikoli jako povinně-volitelné).

Rozvrh

název předmětuvyučujícíčasmístnosttyp předmětukód
Základní práva a svobody v českém právuprof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.PO 9:10P 217Bc, NMgr.APOV30069
Komparativní politologie II.Mgr. Martin Štefek, Ph.D.PO 10:50P 111Bc.APO10112
Pře, spor, neshodaZora Hesová, M.A., Ph.D.PO 10:50P 225VNMgr., PT.APOV50453
Teorie mezinárodních vztahů II.PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.PO 12:30P 116Bc.APO10103
Kapitoly z dějin české normalizace Mgr. Martin Štefek, Ph.D.PO 14:10P 209NMgr., PI.APOV50430
Návrat nacionalismu?PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.PO 15:50P 325NMgr., PI.APOV50454
Pojetí politiky v díle Hannah ArendtMgr. Martin Štefek, Ph.D.PO 17:30P 001NMgr., PT.APOV50449
Filozofie a sociální vědyZora Hesová, M.A., Ph.D.ÚT 9:10NP 117Bc.APO10124
Metodologie kvalitativního výzkumu pro politologyMgr. Adéla Rádková, Ph.D., PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.ÚT 10:50NP 117NMgr.APO500208
Metodologie kvalitativního výzkumu pro politologyMgr. Adéla Rádková, Ph.D., PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.ÚT 11:40NP 117NMgr.APO500208
Liberalismus a jeho kriticidoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.ÚT 10:50NP 220Bc.APOV30352
Politická sociologie II.Zora Hesová, M.A., Ph.D.ÚT 12:30NP 117Bc.APO100154
Nationalism in Central and Eastern EuropeZora Hesová, M.A., Ph.D., PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.ÚT 14:10NP 117Bc.APO100156
Spravedlnost podle Sandeladoc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.ÚT 14:10NP 220NMgr., PT.APOV50413
Utopie a dystopie v dějinách politického myšleníMgr. Adéla Rádková, Ph.D.ÚT 15:50NP 117Bc.APOV30350
Beyond Nature and Cultureprof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.ÚT 15:50C 348NMgr., PT.APOV50451
(N)ostalgie a politika paměti v současné post-komunistické EvropěZora Hesová, M.A., Ph.D.ÚT 17:30NP 117NMgr., PI.APOV50452
Rétorika a politika Mgr. Petr Andreas, Ph.D. ÚT 17:30C 348Bc., NMgr.APOV30351
České politické myšlení ve středoevropském kontextu II.prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.ST 9:10NP 302ABc., NMgr.APO10109
Česká politická historie II.prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.ST 10:50NP 302ABc.APO10116
Prezidentské volby v USA I.Mgr. Adéla Rádková, Ph.D.ST 12:30P 217Bc.APOV30349
Teorie nacionalismu prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.ST 12:30NP 117NMgr.APO500306
Problémy současné demokracie Mgr. Jan Bíba, Ph.D.ST 14:10V 407Bc.APO10120
Parlament a parlamentarismus v ČSR v letech 1918-1938prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.ST 14:10NP 220NMgr., PI.APOV50410
Problémy současné demokracie Mgr. Jan Bíba, Ph.D.ST 15:00V 407Bc. APO10120
Současná politická teorie II.Mgr. Jan Bíba, Ph.D.ST 15:50V 407NMgr. APO500204
Varieties of Zionismprof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.ST 15:50NP 302ABc.APOV30348
Machiavelli: úvodMgr. Jan Bíba, Ph.D.ST 17:30V 407Bc., NMgr.APOV30322
Dějiny politické filozofie II.Mgr. Adéla Rádková, Ph.D.ČT 14:10P 300Bc.APO10107
Únor 1948 a komunistické československoPhDr. Mgr. Michal Pehr. Ph.D.ČT 15:50NP 302ABc.APOV30249
Slovenské politické myslenie (1848 – 1918)Mgr. Dominika Pavčík Borbélyová, Ph.D.ČT 17:30NP 302ABc.APOV30321
Moderní české politické myšlení ve středoevropském kontextu II.Mgr. Kristina Andělová, Ph.D.PÁ 9:10NP 117NMgr.APO500206
Četba Marxova Kapitálu II.Mgr. Petr Kužel, Ph.D.PÁ 10:50NP 117NMgr., PT.APOV50450

Místnosti

C a CM Celetná 20
HHybernská 3
NPNa Příkopě 29
PNám. Jana Palacha 2
VVoršilská 1
1.08Celetná 13
1.11Celetná 13