Rozvrh

Rozvrh pro letní semestr 2020/2021

Níže najdete abecední seznam všech vyučovaných kurzů v letním semestru. Stáhnout si ovšem můžete také rozvrh po jednotlivých dnech.

Academic Writing Machátová čt 15:50 – 17:25 NP301C Bc APOV30311
Aesthetics and Politics Bíba, Räber, Van Rahden 23.4.; 7.5.; 14.5. 9:10

16:30
V407 NMgr PT/PT APOV50408 / APOV50414
Bezpečnostní studia Slačálek, Walach út 14:10 – 15:45 NP220 Bc APO10119
Česká politická historie II Doubek st 10:50 – 12:25 P131 Bc APO10116
České politické myšlení ve středoevropském kontextu II Doubek st 9:10

10:45
P131 Bc APO10109
Český politický katolicismus Pehr čt 14:10 – 15:45 NP117 Bc APOV30119
Dějinně-politické myšlení Györgyho Lukácse Barša po 15:50 – 17:25 NP301C NMgr PT/PT APOV50409 / APOV50153
Dějiny politické filozofie II Znoj út 12:30 – 14:05 NP220 Bc APO10107
Filozofie a sociální vědy Hesová po 14:10 – 15:45 NP117 Bc APO10124
Islám a evropské státy Hesová út 9:10 – 10:45 NP301C NMgr PI/HK APOV50412 / APOV50155
Kapitoly z dějin českého marxismu Landa út 10:50 – 12:25 NP301C NMgr PT/PT APOV50149 / APOV50403
Komparativní politologie II Štefek čt 12:30 – 14:05 NP302 Bc APO10112
Moderní české politické myšlení ve středoevropském kontextu II Andělová 9:10 – 10:45 P208 NMgr APO500206
Nedemokratické režimy Štefek 10:50 – 12:25 NP117 NMgr APOV50411 / APO500202
Nizozemské volby 2021 Kozmanová, Štefek čt 15:50 – 17:25 P319 Bc ANL100105
Parlament a parlamentarismus v ČSR v letech 1918-1938 Doubek st 14:10 – 15:45 NP220 NMgr PI/HK APOV50410 / APOV50154
Politická sociologie II/ Sociologie politiky II Hesová po 12:30 – 14:05 NP220 Bc APO100154 / APO10105
Politické myšlení a ekologie Křížkovský út 15:50 – 17:25 NP220 Bc APOV30312
Politický systém ČR Štefek čt 10:50 – 12:25 V407 Bc APO10110
Postkoloniální kritika na středoevropské semiperiferii Slačálek st 14:10 – 15:45 NP220 Bc APOV30309
Problémy současné demokracie Bíba út 9:10

10:45
NP 117 Bc APO10120
Rousseau: O společenské smlouvě Fořtová st 15:50 – 17:25 NP301C Bc APOV30310
Sekularismus, gender a náboženství v současné feministické teorii Ort st 15:50 – 17:25 NP220 NMgr PI/HK APOV50401 / APOV50147
Současná politická teorie II Bíba út 12:30 – 14:05 V407 NMgr APO500204 /  APO500304
Současné Rusko Soušková st 12:30 – 14:05 NP220 Bc APOV30308
Spravedlnost podle Sandela Znoj út 14:10 – 15:45 NP117 NMgr PT/PT APOV50413 / APOV50109
Teorie mezinárodních vztahů II Slačálek, Křížkovský út 10:50 – 12:25 NP220 Bc APO10103
Teorie nacionalismu/ Nacionalismy ve srovnání Barša út 15:50 – 17:25 V407 NMgr APO500306
Teorie totalitarismu Štefek 12:30 – 14:05 NP117 NMgr PI/HK APOV50110 / APOV50408
Úvod do ekonomie Kučerová po 10:50 – 12:25 C338 Bc APO10121
Základní texty k populismu Těmín po 10:50 – 12:25 NP117 Bc APOV30307

Místnosti

C Celetná 20
H Hybernská 3
NP Na Příkopě 29
P Nám. Jana Palacha 2
V Voršilská 1

Vysvětlivky

V souladu se studijním plánem jsou povinně-volitelné kurzy navazujícího magisterského studia pro studenty nastupující ke studiu od akademického roku 2016/17 děleny do dvou specializací:

  • Politické teorie (NMgr PT)
  • Historie a komparativní politologie (NMgr HK)

A pro studenty nastupující od akademického roku 2020/21 do těchto specializací

  • Politické identity v současné politice (NMgr PI)
  • Politická teorie a teorie demokracie (Nmgr PT)

Značka NMgr za názvem kurzu znamená, že tento kurz je určen pouze pro studenty navazujícího magisterského cyklu. Studenti bakalářského cyklu si tyto kurzy zapisovat nesmějí.

Studenti navazujícího magisterského cyklu mohou navštěvovat i povinně-volitelné kurzy určené pro studenty bakalářského studia, které mohou absolvovat v souladu se studijním plánem jako kurzy volitelné (tedy nikoli jako povinně-volitelné).