Projekt OLIPOL

Projekt OLIPOL zkoumá kulturalizaci politiky a dopady společenské polarizace na měnící pojetí lidských práv.

Pod vlivem společenských kontroverzí posledního desetiletí dochází k nárůstu společenské přijatelnosti popírání práv, ke stigmatizaci a stereotypizaci cizinců, migrantů, muslimů, Romů, ale i dalších zjinačovaných skupin. Současně dochází k bagatelizaci porušování lidských práv. Nejen na sociálních sítích, ale i v médiích, na půdě zastupitelských sborů a na veřejnosti obecně se vytratil respekt k rovnosti a univerzální platnosti práv. Ve veřejné debatě se ztrácí důraz na společenský pokrok a na autonomii jedince a posilují se paternalistické, kolektivistické přístupy k formulování hodnot.

Kontextem těchto posunů jsou tzv. kulturní války, tedy polarizující spory o paměť, identitu a společenské normy. Právě kolem těchto sporů se stále více organizuje politická soutěž, a nahrazují tak spory o socio-ekonomické programy, reformy a přerozdělování. V jejich kontextu se soupeřící strany – politici, ale i médi a občanská společnost – řadí na jednu či druhou stranu a vyhrocují se tak pozice, které následně znemožňují pragmaticky řešit různé sociální výzvy. Jedním z důsledků vyhrocené rétoriky je právě rozpad konsensu o společenském posunu vpřed a o jeho základních normách, formulovaných mj. i v pojetí lidských práv.

Interdisciplinární výzkumný tým projektu OLIPOL si klade za cíl identifikovat zdroje polarizačních témat, jejich genealogii, aktéry a praktiky, a analyzovat dynamiku polarizujících událostí s ohledem na jejich dopady v oblasti konstrukce tzv. Druhých. Výzkumný tým spolupracuje s organizací na Nesehnutí na vývoji inovativních vzdělávacích nástrojů pro omezení negativních důsledků polarizace, zlepšení prevence a udržení konsensu o nedotknutelnosti lidských práv.

Projekt OLIPOL můžete sledovat také na Facebooku.


Projektovými partnery jsou:

Tým Ústavu politologie

Zora Hesová, Pavel Barša, Eva Svatoňová, Václav Walach, Jakub Ort

Nesehnutí

Kateřina Kiliánová

Financování

Projekt Ochrana LIdských práv v POLarizovaném kontextu (OLIPOL) je podpořen z Programu Lidská práva Norských fondů pod číslem LP-HRMGSA-026.