Záznamy přednášek a diskusí

Pavel Barša: Válka na Ukrajině – co předcházelo a co přijde

Přednáška prof. Pavla Barši na XXVIII. valném shromáždění Učené společnosti České republiky 16. května 2022

Šok z invaze Ukrajiny ruskými vojsky vzbudil u nás Čechů, podobně jako u dalších Středoevropanů, pocit, že zažíváme návrat něčeho, co známe z minulosti. Tam také přirozeně hledáme klíč k porozumění i návod k jednání. Jako by se vracela jedna a tatáž situace. Úkolem proslovu je touto iluzí opakování téhož otřást a navodit smysl pro jedinečnost tohoto historického okamžiku.

White, but not quite

Does racism against Eastern Europeans exist in the West? How does it interact with racism by Central and Eastern Europeans against minorities and migrants from the global South? Has the Russia-Ukraine conflict made a difference?

Ivan Kalmar (University of Toronto), Pavel Barša (Charles University) moderator Klára Votavová (Voxpot)

Since at least the refugee crisis of 2015 and Brexit, mutual accusations of racism have critically affected the relationship between the Western and Eastern parts of Europe. In his new book, White but not quite, anthropologist Ivan Kalmar analyses Western prejudices against Central and Eastern Europe and connects them to illiberalism in the Visegrad Four. In debate with political theorist Pavel Barša, they discuss varieties of racism and illiberalism in our region, and the impact of the Russian invasion of Ukraine on those phenomena.

Global backlash against human rights? “Anti-gender” mobilisations in the EU and in the Czech Republic

The OLIPOL project (Ochrana LIdských práv v POLarizovaném kontextu) at Departement of Political Science, Faculty of Arts, Charles University will launch its academic programme with a public debate about recent efforts to reframe human rights norms by anti-gender activism.

Zora Hesová (Charles University) Introduction to the OLIPOL project

Neil Datta (European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights) Rolling back human rights: Anti-gender policy initiatives within the EU

Eva Svatoňová (Aarhus University, Charles University) Both from Russia and from the West: How did “gender ideology” get to the Czech Republic

Hungarian Elections and the Future of Nationalist Right in Central Europe

You watch the debate with prof. Joachim Becker organized by the Institute of Political Science, Faculty of Arts in cooperation with the Institute of International Relations Prague. In light of upcoming parliamentary elections in Hungary our guests will discuss the past and the future of nationalist right in this Central European context. On April 3, the parliamentary elections in Hungary could be a turning moment for the country but also the whole Central European political landscape. We will discuss the Hungarian elections to answer several questions on the past and especially future of nationalist right in this Central European context: Will Viktor Orbán win again and why is Fidesz so strong after many years in power? Or has the United for Hungary opposition found any viable strategy to overcome the phenomenon of nationalist or conservative right worth following elsewhere? Are the socio-economic topics or socio-cultural ones dominating the rise and (potential) fall of nationalist right? And would Fidesz´s loss actually change anything in Hungary or, more generally, Central Europe and beyond?

Pavel Barša is a Professor of Political Science at the Faculty of Arts of the Charles University. Among other areas, his current research deals with the present neo-nationalist turn in Central Europe and can be found in his newly co-edited book Central European Cultural Wars: Beyond Post-Communism and Populism.

Zora Hesová is an Assistant Professor of Political Science at the Faculty of Arts of the Charles University. Among other areas, her research deals with the cultural wars in Central Europe and can be found in her newly co-edited book Central European Cultural Wars: Beyond Post-Communism and Populism.

Joachim Becker is a Professor of Political Economy at the WU Vienna University of Economics and Business. Among other areas, his research focuses on the dependent economic development, integration and disintegration processes, and the rise of nationalist right in Central Europe. He is also an Editor of the social science journal Kurswechsel and regular commentator for Slovak daily Pravda.

Válka na Ukrajině: příčiny, důsledky, poučení

Evropa se 24. února 2022 probudila do zcela odlišného světa. Ruská armáda vpadla po osmiletém vleklém konfliktu o oblasti Doněcku a Luhansku na celé území Ukrajiny. Co vedlo k této invazi? Jaké jsou možné důsledky války pro Ukrajinu a Rusko? A co to znamená pro budoucnost Evropy a pro budoucnost globalizovaného světa?

Lubomír Zaorálek (bývalý ministr zahraničních věcí a bývalý ministr kultury), Pavel Barša (profesor politologie na ÚPOL FF UK) a Tereza Soušková (doktorandka ÚPOL FF UK, expertka na současné Rusko) Diskuzi bude moderovat Ondřej Slačálek (ÚPOL FF UK)

Nadia Urbinati: Democracy: Decline or Transformation?

Contemporary democracy has been going through a series of crisis moments, from a fall in electoral turnout and a decline in party membership to the rise of right-wing populism. However, the question remains as to what these individual phenomena say about the state of democracy in general. Is what we are experiencing the gradual decline of democracy, or its transformation? And if it is the latter, what does it entail and what challenges does it bring?

A debate with its author Nadia Urbinati, a renowned Italian and American political theorist from New York’s Columbia University, was chaired by the book’s translator, Jan Bíba of Charles University’s Faculty of Arts.