Partneři a výzkumný tým

VÝZKUMNÝ TÝM:

prof. Pavel Barša

odborný garant

Pavel Barša je profesorem na Ústavu politologie FF UK. Se Zorou Hesovou a Ondřejem Slačálkem editoval a uvedl knihu Central Europe Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism, ze které projekt částečně vychází. V současné době vede publikační projekt Czechs and Slovaks and their “others”. Transformations of the “Other” in far-right discourses and mobilisations in the Culture Wars of the 2010s, na kterém spolupracuje celý výzkumný tým OLIPOLU spolu s dalšími výzkumníky. 

Relevantní publikace:

Barša, P., Hesová, Z. & Slačálek, O. (2021). Central European Culture Wars. Beyond Post-communism and Populism. Prague: Humanitas. 

Barša, P. (2015). Cesty k emancipaci. Praha: Academia.

Barša, P. (2006). Konstruktivismus a politika identity. . AntropoWebzin, 2(1-2), s. 21-35.

Baršová, A. & Barša, P. (2005). Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny v západoevropských politikách integrace přistěhovalců.

Barša, P. (2005). Waging war in the name of human rights? Fourteen theses about humanitarian intervention. Perspectives: Review of International Affairs.

Barša, P. (2001). Západ a islamismus. Střet civilizací nebo dialog kultur? Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Barša, P. (1999). Národní stát a etnický konflikt. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

dr. Zora Hesová

výzkum překryvů odporu k islámu, Evropě a liberalismu

Zora Hesová je od roku 2016 odbornou asistentkou na Ústavu politologie FF UK. Zabývá se islámem v Evropě, zejména na Balkáně, vztahu mezi náboženstvím a politikou,  islámem a modernitou. Publikovala mj. o islamofobii. Je spoluautorkou knihy Central Europe Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism a několika článků o kulturních válkách (v knihovně projektu).

Relevantní publikace:

Zora Hesová, Problém s „islámem“: Tři vrstvy protiislámského diskurzu a jejich kontext, 2018, in: Bronislav Ostřanský (ed.): Islamofobie po česku. Praha: Vyšehrad 2018 (Academia.edu)

Zora Hesová, Three Types of Culture Wars and the Populist Strategies in Central Europe, Politologický časopis 28(2):130-150, 2021 (ResearchGate)

Jakub Ort

konceptuální analýza víceznačné pozice feminismu v rámci současných společenských konfliktů

Jakub Ort je věděcko-výzkumným pracovník Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se různými aspekty vztahů náboženství a emancipace. Je spoluautorem knihy Politika jednoty ve světě proměn a v současné době dokončuje svou dizertační práci o kritice sekularismu v současné feministické teorii. Je součástí redakce časopisu Kontradikce, který má za cíl rozvíjet a oživovat tradici kritické teorie v postkomunistickém kontextu střední a východní Evropy.

Relevantní publikace:

Ort, J. (2021). Butler, Chakrabarty and the possibilities of radical postsecular politics. Critical Research on Religion. https://doi.org/10.1177/20503032211015285

Virtová, T. & Ort, J. (2018) Vyházet shnilá jablíčka? Problémem kampaně #MeToo není přílišná radikálnost, ale hrozba, že se stane pouhou morální policií nebo kýčem. https://a2larm.cz/2018/02/vyhazet-shnila-jablicka-kriticke-poznamky-k-metoo/

Ort, J. & Škrob, J. (2019). Hnutí pro život: rodičovské poradenství a boj za „čistý národ“ https://a2larm.cz/2019/03/hnuti-pro-zivot-rodicovske-poradenstvi-a-boj-za-cisty-narod/

Ort, J. (2019). ZTRACENÝ NÁSKOK V EMANCIPACI? Znovusjednocení Německa z feministické perspektivy. https://www.advojka.cz/archiv/2019/22/ztraceny-naskok-v-emancipaci

dr. Eva Svatoňová

Výzkum polarizace mezi aktéry debat o tzv. Istanbulskou úmluvu

Eva Svatoňová je vědecko-výzkumnou pracovnicí Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá diskurzivní analýzou a etnografickým výzkumem zaměřených na sociální hnutí, anti-feminismus a strategie (nejen české) krajní pravice. V současné době dokončuje doktorské studium na Univerzitě v Aarhusu, kde píše dizertační práci How Feminists Became Baby Snatchers. The Making of the Czech Anti-gender discourse, v níž se zabývá vývojem a vlivem anti-genderového diskurzu v Českém veřejném prostoru.

Relevantní publikace:

Svatonova, E. (2022). The Dark Side of Laughter. Humor and Morality in the Discourses of Anti-gender Activism on Social Media. In Toubøl, J. & Sevelsted, A. (upcoming) Movements and Morality. Springer. (Submitted chapter, in editing process).

Svatonova, E. (2021). “Gender Activists Will Kidnap Your Kids.” The Construction of Feminist and LGBT+ Rights Activists as the Modern Folk Devils in Czech Anti-gender Campaigns. In Harboe, I., Frederiksen M. D. (2021) Modern Folk Devils. The Construction of Evil in the Contemporary World, p. 135 – 156.

Svatonova, E. (2020). “Where have all the normal men and women gone?” The Representation of Masculinity and Femininity in Communication of Women’s Far Right Social Movement Organization. Conjunctions, Transdisciplinary Journal of Cultural Participation. Accessible at: https://www.conjunctions-tjcp.com//article/view/119853

Baginová, M. & Svatoňová, E. (2020). Antigenderové mobilizace. Odpůrci feminismu na Slovensku a v Česku.  https://www.advojka.cz/archiv/2020/14/antigenderove-mobilizace

Svatonova, E. (2019). The Genocide on Mothers. The Anti-Gender Moral Panic in Czechia. https://www.opendemocracy.net/en/rethinking-populism/the-genocide-on-mothers-moral-panic-underpinning-anti-gender-campaigns-in-czechia/

dr. Václav Walach

antropologický výzkum polarizace ve vyloučených oblastech severní Moravy v kontextu tzv. whiteness studies

Václav Walach je vědecko-výzkumným pracovníkem Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje tématu konstrukce jinakosti a (ne)bezpečnosti, a to zejména svého dlouhodobého etnografického výzkumu v kontextu tzv. sociálně vyloučených lokalit. Teoreticky čerpá zejména z kritického výzkumu rasy a rasismu, kritických bezpečnostních studií a kulturní a narativní kriminologie. Své multidisciplinární zaměření prokazuje publikováním v různých oborových časopisech jako např. v International Journal of Urban and Regional Research, Trends in Organized Crime, Deviant Behavior, Sociologický časopis nebo Slovenský národopis

Relevantní publikace:

Creţan, R., Kupka, P., Powell, R., & Walach, V. (2022). Everyday Roma stigmatization: racialized urban encounters, collective histories and fragmented habitus. International Journal of Urban and Regional Research 46(1), 82–100. https://doi.org/10.1111/1468-2427.13053

Walach, V. (2021). On narrative violence: how stories inflict harm in a street context. Deviant Behavior, 42(1), 54–67. https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1650418

Charvát, J., Slačálek, O., & Walach, V. (2021). Czech Republic. In: J. Mulhall, S. Khan-Ruf (Eds.), Far-right extremism in Europe 2021 (pp. 71–73). London: HOPE Not Hate Charitable Trust.

Kupka, P., Walach, V., & Brendzová, A. (2021). The poverty business: landlords, illicit practices and reproduction of disadvantaged neighbourhoods in Czechia. Trends in Organized Crime,  24(2), 227–245. https://doi.org/10.1007/s12117-020-09402-x

Walach, V. (2020). Envy, corruption and ‘hard racism’: studying antigypsyism as an ideological fantasy. Slovak Ethnology, 68(4), 324–339. https://doi.org/10.2478/se-2020-0019

Walach, V. (2018). Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54(2), 253–275. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.401

Walach, V. (2016). (Ne)bezpeční Romové? Analýza významu bezpečnosti ve vztahu k Romům ve vládních dokumentech České a Slovenské republiky. Sociológia/Slovak Sociological Review, 48(2),172–191.

REALIZAČNÍ TÝM:

OLIPOL:

Projektová manažerka: Zora Hesová

Asistent projektu: Martin Koubek, Adéla Špínová, Kateřina Kilianová

Martin Koubek je výzkumník-sociolog a zkušený projektový manažer a jeden z autorů projektu OLIPOL.

NESEHNUTÍ

Projektová manažerka: Kateřina Kilianová