Spolek POLIS

Spolek studentů politologie FF UK, zkráceně POLIS, patří mezi nejstarší studentské spolky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vznikl již v roce 1999 a od té doby se ze spolku stal tradiční partner Ústavu politologie a Filozofické fakulty.

POLIS si dal za cíl zabývat se aktuálním děním ve společnosti a přispět k veřejné debatě. Toho dosahujeme organizací diskuzí a dalších akcí, které jsou otevřeny pro širokou veřejnost, pořádajíce je za účasti významných hostů – nejen z oblasti politiky, ale také z mediálního, akademického, či kulturního světa. Studenti tak mají možnost získat nový rozhled a cenné zkušenosti, které by ve školních lavicích nenabyli.

Zaměřujeme se na popularizaci okrajových témat, které většinově stojí mimo pozornost široké veřejnosti, ale i politologie jak je vyučována na jiných politologických katedrách. Nebojíme se však ani ve společnosti diskutovaných témat, která obohacujeme pohledem political theory.

Kromě vlastní činnosti spolupracujeme s dalšími spolky a uskupeními na půdě FF UK a dále v rámci Politologické platformy.

Dlouhodobě usilujeme o propojování studentů oboru politické vědy a jejich propojování s Ústavem politologie. Mimo pořádání akademických akcí pravidelně pořádáme setkání studentů ÚPOLu, jež označujeme úpolení. A pro studenty prvních ročníků organizujeme každý rok seznamovací kurz, na kterém se nastupující studenti seznámí nejen mezi sebou, ale též se studenty z vyšších ročníků a s některými kantory.

Název POLIS s logem athénské metropole odkazuje na demokratickou tradici veřejné tribuny, jsa místem, kde se vede pestrá diskuze, kde se střetávají nejrůznější názory a kde studenti mohou čerpat inspiraci pro svůj rozvoj. Naši členové nezastávají jen roli posluchačů, ale aktivně pomáhají rozvíjet obor politologie a veřejný prostor. Organizují debaty, pořádají diskuse a svými názory utvářejí a posouvají fórum dál.

Další informace o spolkových aktivitách najdete na webu spolku, na jeho facebooku, twitteru a instagramu.