Mgr. Adéla Rádková, Ph.D.

Místnost: V403
Email: adela.radkova@ff.cuni.cz
Konzultační hodiny

Oblasti specializace:

 • Politická filosofie
 • Teorie republikanismu
 • Dějiny idejí
 • Nový institucionalismus

Monografie a kapitoly v monografiích

 • Bureš, Jan – Cvrček, Lukáš – Fialka, Jiří – Rádková, Adéla. Parlament v komunistickém Československu, redakční příprava, vyjde do konce roku 2022, vydavatel Karolinum
  • Ovládnutí parlamentu v komunistickém Československu (spolu s Janem Burešem)
  • Poslušný parlament: Národní shromáždění v letech 1954–1989 (spolu s Janem Burešem)
  • Z poslanecké lavice do vazební věznice: Rudolf Battěk a Česká národní rada v době nastupující normalizace
 • Rádková, Adéla. Politické myšlení Davida Huma. Základní otázky, východiska a inspirace pro americké otce zakladatele. Praha: Togga, 2019. ISBN: 978-80-7476-169-0

Články

 • „Národní shromáždění v 60. letech a pokus o reformu“, příprava k poslání do recenzního řízení
 • „Lék na zlořády stranictví“: Humův vliv na Madisonův List federalistů č. 10, Filosofický časopis 69, č. 4 (2021): 777-794.
 • „Víte co je parlament? Něco mezi muzeem a operou.” Společná schůze Federálního shromáždění 29. listopadu 1989, Ostium 16 (2020): online
 • „Teorie republikanismu v Listech federalistů.“Ostium 1 (2018): online.
 • „Humův vliv na Madisonovu náboženskou politiku.“ Pro-Fil 19, č. 2 (2018): 40–54.
 • „‘Ve svých principech jsem Američanem‘: Humův vliv na generaci amerických revolucionářů.“ Studia Comeniana et Historica XLVIII, č. 99-100 (2018): 72–90.
 • „James A. Harris: Hume An Intellectual Biography.“ Filosofický časopis 65, č. 2 (2017): 317-323.
 • „Humův naturalismus v politické filozofii.“ Ostium 4 (2017): online.

Zahraniční pobyty

 • The Institute for Advanced Studies in the Humanities, Edinburgh, srpen–prosinec 2019, supervisor prof. Thomas Ahnert
 • University of Groningen, Holandsko, září 2016–leden 2017, supervisor prof. Lodi W. Nauta
 • The University of Edinburgh, UK, červenec 2015
 • The George Washington University, Washington DC, USA, říjen 2014, supervisor prof. Jeffrey Brand

Grantová aktivita

 • Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu. Projekt NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Pozice: rešeršista. Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Matějka. Realizace: 2018–2022.
 • Historická řešení současných filozofických problémů. Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2015_004. Pozice: člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel: Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. Realizace: 2015.
 • Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Studentská grantová soutěž UP, č.p. IGA_FF_2015_023. Pozice: člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel: Mgr. Lasse Nielsen. Realizace: 2015.
 • Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Projekt GA ČR CZ.1.07/2.4.00/31.0108. Pozice: člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel: Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D. Realizace: 2012–2014.
 • Pojetí politické odpovědnosti v listech federalistů. Projekt FF_2014_039 v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Palackého IGA. Pozice: Hlavní řešitel. Realizace: 2014.
 • Interpretace svobody, řádu a rovnosti v liberální tradici. Projekt FF_2013_077 v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Palackého IGA; 2013-2014 (dvouletý projekt). Pozice: člen řešitelského týmu. Hlavní řešitel: PhDr. Petr Vodešil, Ph.D. Realizace: 2013-2014.

Aktivní účast na konferencích (výběr)

 • Crisis of Authority in Catherine Macaulay`s and David Hume`s Historical Writings` ISIH 2023: Crisis and Change in Intellectual History since c. 1450, 4.-6. 9. 2023
 • Why was Hume racist? The 48th International Hume Society Conference, 4–8 July 2022
 • The New Republicanism in the Federalists, Republicanism in the History of Political Philosophy and Today, Praha, 3. listopadu 2017
 • Hume on the Origin of Human Society, přednesená na mezinárodní konferenci Hume’s Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation, pořádané Filosofickým ústavem AVČR, 2. září 2016
 • Studentská konference doktorandů filozofie. Uspořádala Katedra filozofie FF UP v Olomouci. Příspěvek: Naturalismus v politické filozofii, 13. května 2016
 • Young Philosophy Graduate Conference 2016. Mezinárodní konference v Bratislavě. Příspěvek: David Hume jako inspirace pro současnou politickou filozofii, 31. března 2016
 • Scholé. Studentská filozofická konference. Uspořádal Ústav filosofie a reliogionistiky FFUK. Příspěvek: David Hume a naturalismus v politické filozofii, 9. dubna 2016
 • Young Philosophy Graduate Conference 2015. Mezinárodní konference v Bratislavě. Příspěvek: Význam slova republika v esejích federalistů, 20. března 2015
 • SOPhiA 2015. Mezinárodní filozofická konference, Salzburg, Rakousko. Příspěvek: Hume’s Political Philosophy, 3. září 2015
 • Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Filozofická konference pořádána Katedrou filozofie v Olomouci. Příspěvek: Hume o lidské přirozenosti a spravedlnosti, 25. září 2015
 • Teoretická východiska moderní demokracie. Filozofická konference. Uspořádala Katedra filozofie FF UP v Olomouci. Příspěvek Neviditelná ruka Jamese Madisona, 18. prosince 2014
 • Interpretace svobody, řádu a rovnosti v liberální tradici. Filozofická konference. Uspořádala Katedra filozofie FF UP v Olomouci. Příspěvek Koncept politické odpovědnosti v dílech federalistů, 12. prosince 2013

Zvané přednášky

 • Hume’s Account of Religious Toleration: Sources, Dilemmas, Discussions, Oxford Hume Forum, School of History, Philosophy and Culture, Oxford University, Oxford, 23. října 2019.
 • Mýty v Lockově politické filozofii, Jednota filozofická, Katedra filozofie, FF OU, 20. listopadu 2017
 • „I am an American in my principles.“ Vliv Humova politického myšlení na americké otce zakladatele, Jednota filozofická, Katedra filozofie, FF UP v Olomouci, 9. prosince 2015
 • Pojetí republiky v esejích federalistů, BRAK (Brněnský analytický kroužek), Katedra filozofie, MU Brno, 3. března 2014

https://orcid.org/0000-0002-4756-1038