Závěrečné zkoušky

Studenti se nyní k státním závěrečným zkouškám hlásí elektronicky v SIS (na jednotlivé části, tedy státnice a obhajobu, se přihlašuje zvlášť), nevyplňují tedy již vůbec žádnou papírovou přihlášku. Podrobný postup přihlašování a další užitečné informace k závěrečným zkouškám najdete na webu fakulty. Papírová přihláška je jen pro úzce vymezené případy, je to MIMOŘÁDNÁ PŘIHLÁŠKA (formulář je na webu studijního oddělení) – přerušené studium /žádný el. studijní plán atd.

Termín přihlašování ke státnicím i termín kontroly plnění studijních povinností před státní zkouškou („uzavření indexu“) určuje harmonogram akademického roku.

Závěrečné zkoušky