O ústavu

Ústav politologie je špičkovým politologickým pracovištěm nejen v rámci České republiky, ale i ve středoevropském kontextu. Jeho výjimečné zaměření na politickou filozofii a teorii, teorii mezinárodních vztahů, českou politickou historii a komparativní politologii, spolu s důrazem na kvalitu výuky a širokou škálu témat, poskytuje studentům dostatek prostoru pro rozvoj jejich individuálních zájmů. S podporou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, ústav přitahuje mezinárodně uznávané seniorní i perspektivní juniorní výzkumníky. Mezi hlavní výzkumné oblasti ústavu patří zkoumání polarizace společnosti, identitární politiky, teorie nacionalismu a demokracie. Pracovníci ústavu se aktivně angažují v mezinárodních projektech a spolupracují s prestižními zahraničními institucemi, čímž přinášejí nové poznatky a perspektivy do politologického výzkumu a diskurzu. Ústav politologie je místem intelektuálního dialogu a výměny názorů, kde se kombinuje akademická excelence s praktickou relevancí. Své studenty podněcuje k myšlenkovému rozvoji a kritickému myšlení, připravuje je na aktivní účast ve veřejném životě a profesionální kariéru v oblasti politiky, výzkumu či veřejné správy.