Závěrečné práce

  • Obecné informace o závěrečných pracech, metodické pokyny k úpravě i návod k odevzdávání do SIS naleznete na webu fakulty.

Zadávání

Práci je třeba zadat s ohledem na půlroční lhůtu mezi přihlášením k tématu a obhajobou tak, aby zadání bylo v SIS nejpozději 6 měsíců před datem, kterým začíná státnicové období, v němž plánujete práci obhajovat. Rozmezí termínů pro státní zkoušky je uvedené v harmonogramu akademického roku. Při plánované obhajobě v zimním období je třeba zároveň počítat s tím, že v době letních prázdnin vyučující nekonzultují, reálně je tedy nutné mít zadání ještě před prázdninami.

Zadání do SIS provádí vedoucí práce nebo sekretářka ústavu. Vedoucím práce může být jak interní vyučující Ústavu politologie, tak externista.

Odevzdávání

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají ve dvou podobách: elektronicky do SIS a tištěné na ústav. Termíny odevzdávání jsou:

  • do 15. prosince pro zimní termín zkoušek,
  • do 15. května pro červnový termín zkoušek,
  • do 31. července pro zářijový termín zkoušek.

Elektronickou verzi lze odevzdat do půlnoci (důrazně doporučujeme to udělat dříve, kdy v případě potíží ještě můžete kontaktovat ústav a studijní oddělení). Výtisky se odevzdávají v úředních hodinách sekretariátu. Odevzdání mimo úřední hodiny je možné pouze po předchozí domluvě se sekretářkou.

Pokud na příslušné datum spadá den pracovního klidu (víkend), platí výše uvedené termíny jen pro odevzdání elektronické verze. Tištěnou verzi je v takovém případě třeba odevzdat v nejbližší následující pracovní den.

Tištěné práce mohou být vytisknuty oboustranně a svázané v kroužkové vazbě (není třeba mít pevné desky). Odevzdává se jeden výtisk, který student dostává zpátky po obhajobě. Výtisk již není nutné podepisovat.