Studium v zahraničí

ERASMUS+ 2021/2022

Výběrové řízení na zahraniční studium v rámci programu ERASMUS+ proběhne 18. 3. 2021 ve 13.00.

Řízení proběhne online po zaslání podkladů na adresu koordinátorky programu ERASMUS+ na ÚPOLu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz).

Kromě zaslání podkladů emailem se studenti musí nejpozději v den konkurzu přihlásit ve webové aplikaci UK.

Pro zjištění přesných možností a podmínek zahraničního studia doporučujeme navštívit stránky Erasmus office, příp. předchozí domluvu se zaměstnanci Erasmus office FF UK.

Doklady pro přihlášku:

 • stručný životopis (v ČJ)
 • zdůvodnění žádosti v ČJ, max. 1 strana. Zdůvodnění obsahuje stav uchazečova studia, motivaci, předběžný studijní plán (předměty z nabídky, které byste rádi navštěvovali) a údaje o jazykových znalostech)
 • Do přihlášky pište kód zahraniční univerzity a semestr, na který plánujete vyjet.

Podklady posílejte na emailovou adresu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz) nejpozději do 16. 3. 2021.

Doporučení:

 • Studenti musí mít ukončený první ročník studia.
 • Studenti by měli být informováni o tom, co se na ústavu, kam se hlásí, přednáší, kdo tam učí a pod. Ideální kandidát má představu o tom, co by chtěl na pobytu studovat či na čem pracovat (např. na tématu bakalářské práce). Požadavky na sestavení studijních plánů jsou k nalezení na této stránce.
 • Jazykové znalosti jsou podmínkou. Je předností, když má student základy jazyka dané univerzity, ne jen angličtiny.
 • Jelikož probíhá konkurs online, doporučujeme dodat co nejvíce informací pro to, abychom na základě výše uvedených kritérií mohli vybrat studenty v případě, že se jich bude na jedno místo hlásit více.

Podmínky konkursu:

 • Studijní místa, na které se bude hlásit větší počet studentů, budou přednostně udělována těm studentům, kteří budou (1) vládnout příslušnými jazyky, (2) budou mít jasný studijní plán a (3) budou mít jasnou představu o tom, jak splní podmínky studia na FF UK.
 • S ÚPOLem leze vyjet jen na univerzity, s nimiž máme smlouvu. Studenti ÚPOLu se mohou hlásit pro výjezdy skrze jiné katedry na jiná místa, ale musí počítat s tím, že jejich domácí studenti budou mít přednost. Doporučujeme zkoušet, běžně zůstávají místa neobsazena.
 • I studenti jiných kateder se mohou hlásit na studijní místa, zajištěná v rámci smluv ÚPOLu. Kvalifikovaní studenti ÚPOLu budou sice mít přednost, ale běžně zůstává určitý počet míst neobsazen.

Informace o Brexitu

 • do května roku 2022 mohou studenti přes Erasmus+ vyjíždět na britské univerzity (jedná se i o prodloužení)
 • do 6 měsíců pobytu ve Velké Británii naši studenti nepotřebují víza
 • studenti mohou kdykoliv v procesu výjezdu svou přihlášku stornovat
 • informace najdete na stránkách Erasmus office
 • POZOR: lhůty pro přihlášky do Velké Británie se liší a mohou být dřívější, v případě zájmu se informujte předem na webu Erasmus Office či telefonicky.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+

 • Informace o všech možnostech studia v zahraničí včetně aktuálních výběrových řízení najdete na webu Zahraničního oddělení FF UK.
 • Aktuální informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení FF UK věnovaným tomuto programu. Výběrové řízení na ÚPOLu se koná v březnu a týká se studijních výjezdů i praktických stáží plánovaných na celý následující akademický rok. Konkrétní termín výběrového řízení bude zveřejněn na stránkách ÚPOLu.
 • Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS+ pro ÚPOL je dr. Zora Hesová.
 • Přihláška musí obsahovat zdůvodnění žádosti o stipendium v rozsahu jedné strany, v níž objasníte svou motivaci a představíte stručně předpokládanou náplň pobytu. Přihlášku do výběrového řízení odevzdávejte v písemné formě na sekretariátu do kastlíku Zory Hesové. Ve výjimečných případech lze po domluvě určit jiný způsob doručení.
 • Elektronická přihláška: Studenti se zároveň přihlásí ve webové aplikaci podle pokynů na stránce Zahraničního oddělení FF UK.

Doporučení:

 • Žadatelé musí mít ukončený první ročník studia.
 • Žadatelé si připraví představu o činnosti, plánované na dobu stipendijního pobytu, a zjistí si základní informace o výuce, vyučujících na daném ústavu atd.
 • Úspěšní žadatelé si sestaví studijní plán podle požadavků uvedených na stránce Zahraničního oddělení FF UK.
 • Doporučujeme navštívit informační schůzku k programu Erasmus+, kterou koná Zahraniční oddělení. Termín naleznete na webu oddělení.

Seznam zahraničních universit, se kterými je uzavřena smlouva.

Bremen University D BREMEN01 Spolková republika Německo
University of Pisa I PISA01 Italská republika
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) F PARIS014 Francouzská republika
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 Řecká republika
University of Montpellier F MONTPEL54 Francouzská republika
University of Tartu EE TARTU02 Estonská republika
Sciences Po Lille F LILLE102 Francouzská republika
University College Dublin IRLDUBLIN02 Irsko
University of Lisboa P LISBOA109 Portugalská republika
University of Wroclaw PL WROCLAW01 Polská republika

Aktuální informace je nutné ověřit na stránkách o smlouvách programu Erasmu po přihlášení do ve webové aplikace, nebo v interaktivní mapě.