Studium v zahraničí

Aktuální výběrové řízení:

Doplňkovém výběrovém řízení na studijní pobyty Erasmus+

Doplňkové výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ v letním semestru 2020/2021 proběhne elektronicky 29. 9. 2020. Jedná se o doplnění neobsazených míst. Pro zjištění aktuálních podmínek doporučujeme předchozí domluvu na Erasmus office FF UK na hlavní budově, na telefonu 221 619 834.

Kromě účasti na konkurzu se studenti musí přihlásit ve webové aplikaci UK nejpozději v den konkurzu.

Doklady pro přihlášku:
 • stručný životopis (v ČJ)
 • zdůvodnění žádosti v ČJ, max. 1 strana. Zdůvodnění popíše motivaci, předběžný studijní plán (předměty z nabídky, které byste rádi navštěvovali, údaje o jazykových znalostech)

Podklady posílejte na emailovou adresu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz) nejpozději do 28. 9. 2020.

Doporučení:

Student musí mít ukončený první ročník studia.

Student by měl být informován o tom, co se na ústavu, kam se hlásí, přednáší, kdo tam učí a pod. Ideální kandidát má představu o tom, co by chtěl na pobytu studovat či na čem pracovat (např. na tématu bakalářské práce). Požadavky na sestavení studijních plánů jsou k nalezení na této stránce.

Jazykové znalosti jsou podmínkou. Je předností, když má student základy jazyka dané univerzity, ne jen angličtiny.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+

 • Informace o všech možnostech studia v zahraničí včetně aktuálních výběrových řízení najdete na webu Zahraničního oddělení FF UK.
 • Aktuální informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení FF UK věnovaným tomuto programu. Výběrové řízení na ÚPOLu se koná v březnu a týká se studijních výjezdů i praktických stáží plánovaných na celý následující akademický rok. Konkrétní termín výběrového řízení bude zveřejněn na stránkách ÚPOLu.
 • Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS+ pro ÚPOL je dr. Zora Hesová.
 • Přihláška musí obsahovat zdůvodnění žádosti o stipendium v rozsahu jedné strany, v níž objasníte svou motivaci a představíte stručně předpokládanou náplň pobytu. Přihlášku do výběrového řízení odevzdávejte v písemné formě na sekretariátu do kastlíku Zory Hesové. Ve výjimečných případech lze po domluvě určit jiný způsob doručení.
 • Elektronická přihláška: Studenti se zároveň přihlásí ve webové aplikaci podle pokynů na stránce Zahraničního oddělení FF UK.

Doporučení:

 • Žadatelé musí mít ukončený první ročník studia.
 • Žadatelé si připraví představu o činnosti, plánované na dobu stipendijního pobytu, a zjistí si základní informace o výuce, vyučujících na daném ústavu atd.
 • Úspěšní žadatelé si sestaví studijní plán podle požadavků uvedených na stránce Zahraničního oddělení FF UK.
 • Doporučujeme navštívit informační schůzku k programu Erasmus+, kterou koná Zahraniční oddělení. Termín naleznete na webu oddělení.

Seznam zahraničních universit, se kterými je uzavřena smlouva.

Bremen University D BREMEN01 Spolková republika Německo
University of Pisa I PISA01 Italská republika
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) F PARIS014 Francouzská republika
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 Řecká republika
University of Montpellier F MONTPEL54 Francouzská republika
University of Tartu EE TARTU02 Estonská republika
Sciences Po Lille F LILLE102 Francouzská republika
University College Dublin IRL DUBLIN02 Irsko
University of Lisboa P LISBOA109 Portugalská republika
University of Wroclaw PL WROCLAW01 Polská republika

Aktuální informace je nutné ověřit na stránkách o smlouvách programu Erasmu po přihlášení do ve webové aplikace, nebo v interaktivní mapě.