Studium v zahraničí

Doplňkové výběrové řízení na ERASMUS+ 2021/2022

Doplňkové výběrové řízení proběhne elektronicky 29. září 2021. Jedná se o doplnění neobsazených míst. Obsazovat se tedy nebudou všechny destinace. Pro zjištění aktuálních podmínek doporučujeme předchozí domluvu na Erasmus office FF UK na telefonu 221 619 834.

Kromě účasti na konkurzu se studenti musí přihlásit ve webové aplikaci UK nejpozději v den konkurzu.

Řízení proběhne online po zaslání podkladů na adresu koordinátorky programu ERASMUS+ na ÚPOLu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz).

Kromě zaslání podkladů emailem se studenti musí nejpozději v den konkurzu přihlásit ve webové aplikaci UK.

Pro zjištění přesných možností a podmínek zahraničního studia doporučujeme navštívit stránky Erasmus office, příp. předchozí domluvu se zaměstnanci Erasmus office FF UK.

Doklady pro přihlášku:

 • stručný životopis (v ČJ)
 • zdůvodnění žádosti v ČJ, max. 1 strana. Zdůvodnění obsahuje stav uchazečova studia, motivaci, předběžný studijní plán (předměty z nabídky, které byste rádi navštěvovali) a údaje o jazykových znalostech
 • Do přihlášky pište kód zahraniční univerzity a semestr, na který plánujete vyjet.

Podklady posílejte na emailovou adresu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz) nejpozději do 16. 3. 2021.

Doporučení:

 • Studenti musí mít ukončený první ročník studia.
 • Studenti by měli být informováni o tom, co se na ústavu, kam se hlásí, přednáší, kdo tam učí a pod. Ideální kandidát má představu o tom, co by chtěl na pobytu studovat či na čem pracovat (např. na tématu bakalářské práce). Požadavky na sestavení studijních plánů jsou k nalezení na této stránce.
 • Jazykové znalosti jsou podmínkou. Je předností, když má student základy jazyka dané univerzity, ne jen angličtiny.
 • Jelikož probíhá konkurs online, doporučujeme dodat co nejvíce informací pro to, abychom na základě výše uvedených kritérií mohli vybrat studenty v případě, že se jich bude na jedno místo hlásit více.

Podmínky konkursu:

 • Studijní místa, na které se bude hlásit větší počet studentů, budou přednostně udělována těm studentům, kteří budou (1) vládnout příslušnými jazyky, (2) budou mít jasný studijní plán a (3) budou mít jasnou představu o tom, jak splní podmínky studia na FF UK.
 • S ÚPOLem leze vyjet jen na univerzity, s nimiž máme smlouvu. Studenti ÚPOLu se mohou hlásit pro výjezdy skrze jiné katedry na jiná místa, ale musí počítat s tím, že jejich domácí studenti budou mít přednost. Doporučujeme zkoušet, běžně zůstávají místa neobsazena.
 • I studenti jiných kateder se mohou hlásit na studijní místa, zajištěná v rámci smluv ÚPOLu. Kvalifikovaní studenti ÚPOLu budou sice mít přednost, ale běžně zůstává určitý počet míst neobsazen.

Informace o Brexitu

 • do května roku 2022 mohou studenti přes Erasmus+ vyjíždět na britské univerzity (jedná se i o prodloužení)
 • do 6 měsíců pobytu ve Velké Británii naši studenti nepotřebují víza
 • studenti mohou kdykoliv v procesu výjezdu svou přihlášku stornovat
 • informace najdete na stránkách Erasmus office
 • POZOR: lhůty pro přihlášky do Velké Británie se liší a mohou být dřívější, v případě zájmu se informujte předem na webu Erasmus Office či telefonicky.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+

 • Informace o všech možnostech studia v zahraničí včetně aktuálních výběrových řízení najdete na webu Zahraničního oddělení FF UK.
 • Aktuální informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení FF UK věnovaným tomuto programu. Výběrové řízení na ÚPOLu se koná v březnu a týká se studijních výjezdů i praktických stáží plánovaných na celý následující akademický rok. Konkrétní termín výběrového řízení bude zveřejněn na stránkách ÚPOLu.
 • Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS+ pro ÚPOL je dr. Zora Hesová.
 • Přihláška musí obsahovat zdůvodnění žádosti o stipendium v rozsahu jedné strany, v níž objasníte svou motivaci a představíte stručně předpokládanou náplň pobytu. Přihlášku do výběrového řízení odevzdávejte v písemné formě na sekretariátu do kastlíku Zory Hesové. Ve výjimečných případech lze po domluvě určit jiný způsob doručení.
 • Elektronická přihláška: Studenti se zároveň přihlásí ve webové aplikaci podle pokynů na stránce Zahraničního oddělení FF UK.

Doporučení:

 • Žadatelé musí mít ukončený první ročník studia.
 • Žadatelé si připraví představu o činnosti, plánované na dobu stipendijního pobytu, a zjistí si základní informace o výuce, vyučujících na daném ústavu atd.
 • Úspěšní žadatelé si sestaví studijní plán podle požadavků uvedených na stránce Zahraničního oddělení FF UK.
 • Doporučujeme navštívit informační schůzku k programu Erasmus+, kterou koná Zahraniční oddělení. Termín naleznete na webu oddělení.

Seznam zahraničních universit, se kterými je uzavřena smlouva:

Bremen University D BREMEN01 Spolková republika Německo
University of Pisa I PISA01 Italská republika
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) F PARIS014 Francouzská republika
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 Řecká republika
University of Montpellier F MONTPEL54 Francouzská republika
University of Tartu EE TARTU02 Estonská republika
Sciences Po Lille F LILLE102 Francouzská republika
University College Dublin IRL DUBLIN02 Irsko
University of Lisboa P LISBOA109 Portugalská republika
University of Wroclaw PL WROCLAW01 Polská republika

Aktuální informace je nutné ověřit na stránkách o smlouvách programu Erasmu po přihlášení do ve webové aplikace, nebo v interaktivní mapě.