Studium v zahraničí

Dodatečné výběrové řízení na ERASMUS+ LS 2023

Výběrové řízení na zbylá místa na LS 2023 proběhne 28. 9. 2022 v 16:00 elektronicky.

Výběrové řízení proběhne online po zaslání podkladů na adresu dr. Zory Hesové, koordinátorky programu ERASMUS+ na Ústavu politologie. Kromě zaslání podkladů pro konkurzu se studenti musí přihlásit ve webové aplikaci UK nejpozději v den konkurzu.

Veškeré informace k aktuálnímu výběrovému řízení naleznete také na webu Zahraničního oddělní FF UK.

Pro zjištění přesných možností a podmínek zahraničního studia doporučujeme navštívit stránky Erasmus office, příp. předchozí domluvu se zaměstnanci Erasmus office FF UK.

Doklady pro přihlášku:

 • stručný životopis (v ČJ)
 • zdůvodnění žádosti v ČJ, max. 1 strana. Zdůvodnění obsahuje stav uchazečova studia, motivaci, předběžný studijní plán (předměty z nabídky zahraniční univerzity, které byste rádi navštěvovali) a údaje o jazykových znalostech
 • do přihlášky pište kód zahraniční univerzity a semestr, na který plánujete vyjet

Tyto údaje slouží k posouzení žádostí v případě, že se na jedno místo hlásí více uchazečů.

Podklady posílejte na emailovou adresu dr. Zory Hesové (zora.hesova@ff.cuni.cz) nejpozději do 6. 3. 2022.

Doporučení:

 • Studenti bakalářského studia musí mít ukončený první ročník studia.
 • Studenti by měli být informováni o tom, co se na ústavu, kam se hlásí, přednáší, kdo tam učí a pod. Ideální kandidát má představu o tom, co by chtěl na pobytu studovat či na čem pracovat (např. na tématu bakalářské práce).
 • Studenti před výjezdem sestaví svůj studijní plán a na začátku výjezdu ho případně pozmění podle aktuální nabídky kurzů zahraniční univerzity.
 • Dobré jazykové znalosti jsou podmínkou. Je předností, když má student základy jazyka dané univerzity, ne jen angličtiny (pokud se nejedná o univerzitu, kde se vyučuje anglicky).
 • Jelikož probíhá konkurs online, doporučujeme dodat co nejvíce informací pro to, abychom na základě výše uvedených kritérií mohli vybrat studenty v případě, že se jich bude na jedno místo hlásit více.

Podmínky konkursu:

 • Studijní místa, na které se bude hlásit větší počet studentů, budou přednostně udělována těm studentům, kteří budou (1) vládnout příslušnými jazyky, (2) budou mít jasný studijní plán a (3) budou mít jasnou představu o tom, jak splní podmínky studia na FF UK.
 • S ÚPOLem leze vyjet jen na univerzity, s nimiž máme smlouvu. Studenti ÚPOLu se mohou hlásit pro výjezdy skrze jiné katedry na jiná místa, ale musí počítat s tím, že jejich domácí studenti budou mít přednost. Doporučujeme zkoušet, běžně zůstávají místa neobsazena.
 • I studenti jiných kateder se mohou hlásit na studijní místa, zajištěná v rámci smluv ÚPOLu. Kvalifikovaní studenti ÚPOLu budou sice mít přednost, ale běžně zůstává určitý počet míst neobsazen.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+

 • Informace o všech možnostech studia v zahraničí včetně aktuálních výběrových řízení najdete na webu Zahraničního oddělení FF UK.
 • Aktuální informace o programu Erasmus+ naleznete na stránkách Zahraničního oddělení FF UK věnovaným tomuto programu. Výběrové řízení na ÚPOLu se koná v březnu a týká se studijních výjezdů i praktických stáží plánovaných na celý následující akademický rok. Konkrétní termín výběrového řízení bude zveřejněn na stránkách ÚPOLu.
 • Koordinátorem zahraničních pobytů a spoluprací včetně LLP/ERASMUS+ pro ÚPOL je dr. Zora Hesová.
 • Přihláška musí obsahovat zdůvodnění žádosti o stipendium v rozsahu jedné strany, v níž objasníte svou motivaci a představíte stručně předpokládanou náplň pobytu. Přihlášku do výběrového řízení odevzdávejte v písemné formě na sekretariátu do kastlíku Zory Hesové. Ve výjimečných případech lze po domluvě určit jiný způsob doručení.
 • Elektronická přihláška: Studenti se zároveň přihlásí ve webové aplikaci podle pokynů na stránce Zahraničního oddělení FF UK.
 • Běžně se uznávají tzv. volné kredity z pobytu  v rámci programu ERASMUS+, povinné předměty uznat nelze, povinně volitelné lze uznat pouze po zápisu na Ústavu politologie a po domluvě s vyučujícím předmětu na Ústavu politologie.
 • Erasmus Office FF UK má facebookovou stránku, facebookovou skupinu a web.

Obecná doporučení:

 • Žadatelé musí mít ukončený první ročník studia.
 • Žadatelé si připraví představu o činnosti, plánované na dobu stipendijního pobytu, a zjistí si základní informace o výuce, vyučujících na daném ústavu atd.
 • Úspěšní žadatelé si sestaví studijní plán podle požadavků uvedených na stránce Zahraničního oddělení FF UK.
 • Doporučujeme navštívit informační schůzku k programu Erasmus+, kterou koná Zahraniční oddělení. Termín naleznete na webu oddělení.

Seznam zahraničních universit, se kterými má ÚPOL uzavřenou smlouvu:

Bremen University D BREMEN01 Spolková republika Německo
University of Pisa I PISA01 Italská republika
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) F PARIS014 Francouzská republika
Aristotle University of Thessaloniki G THESSAL01 Řecká republika
University of Montpellier F MONTPEL54 Francouzská republika
University of Tartu EE TARTU02 Estonská republika
Sciences Po Lille F LILLE102 Francouzská republika
University College Dublin IRL DUBLIN02 Irsko
University of Lisboa P LISBOA109 Portugalská republika
University of Wroclaw PL WROCLAW01 Polská republika

Aktuální informace je nutné ověřit na stránkách o smlouvách programu Erasmu po přihlášení do webové aplikace, nebo v interaktivní mapě.