Granty a projekty

Níže najdete granty a projekty řešené zaměstnanci a studenty Ústavu politologie FF UK.

Grantová agentura ČR (GAČR)

Mgr. Martin Štefek, Ph.D.Tisková politika v období tzv. normalizace19-11164S
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.Anarchismus v souvislostech české politické kultury: Předpoklady, paralely, ovlivnění20-15012S
prof. PhDr. Pavel Barša, PhDKulturní války a národní trajektorie
sekularizace ve Střední Evropě
18-18675S

Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS)

Ústav politologie participuje na projektu KREAS z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zaměstnanci ústavu se podílí na výzkumu v programu VP3 Strategické regiony, kde působí jako klíčový pracovník prof. Pavel Barša.

Program Start

Program Start je programem na podporu vědy na UK, jehož řešiteli se mohou stát studenti doktorského studijního programu na UK.

Mgr. Kristina Broučková

Mgr. Kateřina Labutta Kubíková

Mgr. Kristián Těmín
Non-electoral representation
and its metamorphosis in times of digital communication and social media
START/SOC/030