Doktorská zkouška

Obecné informace ke státní doktorské zkoušce

 • Uchazeč si vybere dva tematické okruhy, z nichž bude zkoušen.
 • Dále si přinese vlastní seznam literatury z daných okruhů, kterou nastudoval.

Tematické okruhy ke státní doktorské zkoušce

1. Teorie demokracie a hlavní proudy soudobé politické teorie

 • Norval. Averzivní demokracie.
 • Sandel. Spravedlnost: Co je správné dělat
 • Urbinati. Democracy Disfigured
 • Znoj, Bíba, Vargovčíková: Demokracie v postliberální konstelaci.

2. Politické a stranické systémy

 • A. Ware, Political Parties and Party Systems
 • P. Fiala a M. Strmiska, Teorie politických stran, Brno, Barrister & Principal 1998
 • G. Sartori Srovnávací ústavní inženýrství
 • Robert Elgie (ed.), Semi-presidentialism in Europe, Oxford University Press, 1999

3. Teorie mezinárodních vztahů

 • P. Barša, O. Císař, Anarchie a řád ve světové politice
 • S. Guzzini, Realismus v mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii, Barrister&Principal, Brno 2004
 • P. Drulák, Teorie mezinárodních vztahů, Portál, Praha 2002.

4. České dějiny a politika

 • O. Urban: Česká společnost 1848-1918
 • K. Kaplan: Nekrvavá revoluce
 • Z. Mlynář: Mráz přichází z Kremlu
 • Z. Jičínský: Čs. parlament v polistopadovém období.
 • Helmut Rumpler: Österreichische Geschichte, 1804 – 1914. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien : Ueberreuter, 1997.
 • Antonín Klimek: Velké dějiny zemí Koruny české. D. XIII-XIV. Praha : Paseka, 2000, 2002
 • Kuklík, Jan; Gebhart, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české. D. XVa. Praha : Paseka, 2006
 • Zdeněk Kárník: České země v éře První republiky. D. I- III. Praha : Libri, 2000, 2002, 2003.
 • Jiří Suk: Labyrintem revoluce : Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha : Prostor, 2003.