Badatelský profil ústavu

Ústav politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚPOL FF UK) je nejstarším politologickým pracovištěm v České republice. Jeho vznik sahá až do období Pražského jara, následně byl v období normalizace zrušen a opět obnoven v roce 1990. Více informací o jeho historii najdete na stránce Historie ústavu.

Výukově i vědecky se na ÚPOLu zaměřujeme především na oblasti politické vědy, které jsou jinde opomíjeny. V českém prostředí razíme do jisté míry unikátní přístup zaměřený především na politickou filozofii a teorii, teorii mezinárodních vztahů, českou politickou historii a komparativní politologii.

V politické filozofii a teorii se zaměřujeme na zkoumání liberální demokracie a jejích alternativ. Pozornost věnujeme republikanismu, populismu či radikální demokracii. Náš výzkum se též orientuje na post-marxismus, diskurzivní analýzu a teorii ideologií.

Výzkum v oblasti teorie mezinárodních vztahů se orientuje na klíčové teorie, ale i snahu o jejich aplikaci na současné dění. Zabýváme se konflikty, terorismem, ideologickým pozadím zahraniční politiky či sociálním hnutím v mezinárodním kontextu.

Další důležitou součást našeho zaměření představuje česká politická historie, kde zkoumáme české politické dějiny 19. a 20. století se zaměřením na vývoj politických stran, parlamentarismu, správních struktur v širším evropském kontextu. Věnujeme se také dějinám politického myšlení a vývoji ideologií z pohledu aktivních politiků i intelektuálů a jiných aktérů veřejného života.

V neposlední řadě v komparativní politologii se snažíme postihnout rozvoj oboru od behavioralismu k novému institucionalismu. Zaměřujeme se na tranzitologii, teorie nedemokratických režimů či ústavní inženýrství. Specifickou oblast našeho výzkumu pak představuje teorie totalitarismu.

Více informací o zaměření našeho ústavu můžete najít na profilech našich zaměstnanců či v přehledu publikací, které na ÚPOLu vyšly.