doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Místnost: V402 (Voršilská 1)
Tel.: +420 221 619 111

Konzultační hodiny

CV

Blog

Vyučované předměty:

 • Dějiny politické filozofie I a II
 • Současná politická teorie I
Oblasti specializace:
 • Spory o liberalismus
 • Demokratická teorie

Publikace

Monografie

 • Demokracie v postliberální konstelaci, M. Znoj, J. Bíba, J. Vargovčíková, Karolinum, Praha 2014, 242 s. ISBN 978-80-246-2878-3.
 • Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, M. Znoj, J. Bíba a kol., Filosofia, Praha 2011, 455 s., ISBN 978-80-7007-360-5.
 • Trust and Transitions. Social Capital in a Changing World, (eds.) Lewandowski, J.D. and Znoj, M., Cambridge Scholars Publishing,Cambridge 2008 (second editon 2009). ISBN 1-4438-0995-0.
 • Marečkův případ aneb vzestup a pád antikomunistické pravice, nakladatelství Marek Konečný, Brno 2005, 52 s. ISBN 80-903516-2-X.
 • Český liberalismus. Texty a osobnosti, (eds.) Milan Znoj, Jan Havránek, Martin Sekera, Torst, Praha 1995, s. 523. ISBN 80-85639-49-1.
 • Mladý Hegel na prahu moderny, AUC Philosophica et Historica, Monographia CXXXV/1990, Karolinum, Praha 1990, s.116. ISSN 0567-8307.  Persky: Hegel-edžaván : Dar taká pú-je kafe dialektik-e nazarí, Tehrán : Intišárát-e ágáh, 2003 (přeložil Ebádiján Mahmúd).

Články a kapitoly v monografiích

 • Shapiro realisticky o obraně před dominancí (doslov), in: Ian Shapiro, Politika proti dominanci, Karolinum, Praha 2019, ISBN 978-80-246-3800-3, s. 350-362.
 • Český spor o liberalismus: Masaryk a Kaizl, in: Filosofický časopis, roč. 66, č. 5/2018, s. 725-749. ISSN 0015-1831.
 • Political Will and Public Opinion: On Hegel´s Theory of Representation, in: Bíba,J. a Znoj, M. (eds.): A Crisis of Democracy and Representation, Filosofický časopis, Special Issue 1, Prague 2017, pp. 17-40. ISBN 978-80-7007-501-2.
 • Česká otázka a politická idea federace, in: Jan Svoboda, Aleš Prázdný (eds.): Česká otázka a dnešní doba, Filosofia, Praha 2017. ISBN 978-80-7007-505-0, s. 409-426.
 • Republikanismus o právech občanských, politických a lidských, in: A. Havlíček, J. Chotaš (eds.), Lidská práva. Jejich zdůvodnění a závaznost, UJEP, Ústí nad Labem 2016, pp. 166-188. ISBN 978-80-7561-039-3.
 • Rozmach a vyčerpání nového atlantismu po studené válce, in: Petr Hlaváček, Michal Stehlík (eds.), Rozdělený svět? Evropa a Češi mezi svobodou a totalitou, Radioservis, Praha 2016, s. 167-185. ISBN 978-80-87530-83-2.
 • Václav Havel, His Idea of Civil Society, and the Czech Liberal Tradition, in: M. Kopeček, P. Wciślik (eds.), Thinking Through Transition. Liberal Democracy, Authoritarian Pasts, and Intellectual History in East Central Europe After 1989,  CEU Press, Budapest-New York 2015, s. 109-137. ISBN 978-963-3860-85-4.
 • Michael Sandel o spravedlnosti (doslov), in: Michael Sandel, Spravedlnost: Co je správné dělat, Karolinum, Praha 2015, s. 283-293. ISBN 978-80-246-3065-6.
 • Havel’s Anti-Politics à la Different Modes, in: Czech Journal of Contemporary History, vol. III (2015), s. 227-240. ISBN 978-80-7285-172-0
 • Havlova antipolitika na různý způsob, in: Soudobé dějiny, roč. 21 (2015), č. 3, s. 410-421. ISSN 12210-7050.
 • The Welfare State as a Third Way between Capitalism and Revolutionary Socialism, in: Zlatica Zudová-Lešková, Emil Voráček (eds.), Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century, Historický ústav, Praha 2014. ISBN 978-80-7286-216-0
 • Depolitizace humanistické vize Evropy. Od Masaryka k volnému trhu, in: P. Hlaváček (ed.), České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, Academia, Praha 2014. ISBN 978-80-200-2361-2
 • Habermas, sjednocená Evropa a obstrukce pravice. In: M. Hrubec (ed.), J. Habermas: K ustavení Evropy, Praha, Filosofia 2013, s. 221 – 239. ISBN 978-80-7007-391-9
 • Machiavelli v současné politické teorii a naše diskuse, předmluva in: Znoj, M. a Bíba, J. (eds.): Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, Filosofia, Praha 2011, s. 13-38. ISBN 978-80-7007-360-5.
 • Republikanismus mezi negativním liberalismem a demokratickým populismem, in: Znoj, M. a Bíba, J. (eds.): Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, Filosofia, Praha 2011. ISBN 978-80-7007-360-5, s. 41-76.
 • Realita demokracie versus mýtus demokracie. K Shapirově realistické demokratické teorii (doslov), in: Ian Shapiro, Skutečný svět demokratické teorie, Karolinum, Praha 2012, s. 375-392, ISBN 978-80-246-1999-6.
 • „Konec“ přirozeného práva a „tápání“ Ústavního soudu v této věci, in: Jiří Přibáň a Pavel Holländer (eds.), Právo a dobro v ústavní demokracii, Slon, Praha 2011.
 • Totalitarismus a posttotalitarismus v Čechách, (spolu s Jiřím Koubkem), in: Soudobé dějiny, roč. XVI, č. 4 (2009), s. 722-733, ISSN 12210-7050.
 • Totalitarismus und Posttotalitarismus in Tschechien, (spolu s Jiřím Koubkem), in: Bohemia, Band 49, Heft 2 (2009), s. 371-384, ISSN 0523-8587
 • The Paradox of Post-Communist Civil Society: Reflections on the Czech Experience, in: Lewandowski, J.D. and Znoj, M., (eds.): Trust and Transitions. Social Capital in a Changing World, (second edition paperback), Cambridge Scholars Publishing,Cambridge 2008 (second editon 2009), s. 237-258. ISBN 1-4438-0995-0.
 • Rousseauův krok od „Původu nerovnosti“ ke „Společenské smlouvě“, in: Loužek, M. (ed.): Jean-Jacques Rousseau – 230 let od úmrtí, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku, 2008, s. 11-21, ISBN=978-80-86547-70-1
 • Hledá se civilnost, in: Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.): Náboženství v globální občanské společnosti, CDK – Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008, s. 67-79, ISBN=978-80-7325-140-6
 • Evropská idea per analogiam, in: Cabada, L.(ed.): Evropa – identita – kultura. Kulturní pozadí evropské integrace, nakl. Čeněk, Plzeň 2007.
 • „Právní stav“ podle Fenomenologie ducha, in: Kuneš, J. a Vrabec, M. (eds.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení. K dvoustému výročí Hegelovy Fenomenologie ucha, Argo, Praha 2007, s. 137-158, ISBN=978-80-257-0003-7
 • Marxismus a jeho revize. Historicko-filozofická reminiscence, in: Zbyněk Machát, Ondřej Slačálek, Milan Znoj (eds), Nezapomenuté historie. Františku Svátkovi k sedmdesátinám, Doplněk, Brno 2007, ISBN 978-80-7239-208-7, s. 33-80.
 • Věčný mír, věčná válka a liberální internacionalismus, in: Jan Němec, Markéta Šůstková (eds.): III. Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006, s. 298-311. ISBN 978-80-902176-0-7
 • Meze veřejného rozum v Rawlsově podání. In: Hrubec. M. (ed.): Demokracie, veřejnost a občanská společnost, Praha: Filosofia 2005, s. 25-45. ISBN 80-7007-211-3.
 • Perspektiva evropského občanství, in: Marek Hrubec, (ed.), Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie, Filosofia, Praha 2005, s. 125-140. ISBN=89-7007-214-8
 • Politický systém třetí republiky a ideová úskalí jeho interpretace, in: Zdeňka Kokošková, Jiří Kocian, Stanislav Kokoška, (eds.), Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, Národní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2005, ISBN=80-7285-000-8, s. 174-184.
 • Podivný spor o občanskou společnost, in: Josef Lux a česká politika 90. let, M. Znoj a M.Pehr (eds.), Ústav politologie FFUK, Praha 2005, 67-77. ISBN=80-7308-086-9.
 • Realistické pojetí národa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, No. 2, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2005, s. 9-20. ISBN 80-86495-32-9
 • Tři otazníky nad demokracií za třetí republiky, in Na pozvání Masarykova ústavu, No. 1, Masarykův ústav, Praha 2004, s. 125-136, ISBN 80-86495-23-X.
 • Postmetafyzické čtení Hegela, in: M. Znoj (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě Milana Sobotky, AUC Studia philosophica XIV, Karolinum, Praha 2003, s. 85-96. ISBN 80-246-0534-1.
 • Tři poznámky k Shapirově teorii demokracie (doslov), in: Ian Shapiro, Morální základy politiky, Karolinum, Praha 2003. ISBN 80-246-0716-6.
 • Spravedlnost v liberálním podání, in: Vladimír Mikule, (ed.), Pocta Františku Šamalíkovi, ASPI Publishing, Praha 2003, s. 307-318. ISBN 80-86395-82-0
 • Masarykova kritika liberalismu a moderní doby. Několik poznámek k Masarykově politické filozofii, Filozofický časopis, č. 1/2003, s. 93-104.
 • O spravedlivé válce v 21. století, in: V. Dvořáková, A. Heroutová (eds.), II. Kongres českých politologů, Česká společnost pro politické vědy, Praha 2003, s. 28-42. ISBN 80-902176-3-X
 • Kritický racionalismus z morálního hlediska, in: M. Znoj (ed.), Šance otevřené společnosti. K poctě Karla Raimunda Poppera, AUC Studia philosophica XIII, Karolinum, Praha, 2002, s. 41-49.
 • Cesta od normativní teorie demokracie k teorii procedurální a zpět, in: Ian Shapiro, J. Habermas: Teorie demokracie dnes, Praha, Filosofia, 2002, s. 7-22. ISBN 80-7007-156-7.
 • Europe without European Citizens?, in: L. Cabada (ed.), Contemporary questions of Central European Politics, nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2002, s. 40-49. ISBN 80-86473-27-9
 • Liberální versus národní stát na příkladu ústav ČSR a ČR, in: Český stát a vzdělanost, Karolinum, Praha 2001.
 • K Aristotelovu pojetí občanské společnosti, in: O filosofii výchovy a filosofii provádějící, sborník prací věnovaný Jaroslavě Peškové k 70. narozeninám, (ed. J.Šturzová, L. Benyovský), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 1999, s. 63-73. ISBN 80-85899-61-2
 • Clintonova aféra a demokracie, Filozofický časopis č.3/1999, s. 449-451.
 • Ironie u Hegela. Menší obrana Richarda Rortyho, Filozofický časopis č.6/1999, s. 1011-1018.
 • Czech Attitudes Toward the War, in: East European Constitutional Review, vol. 8, No. 3, Summer 1999, s. 47-50. ISSN 1075-8402.
 • Právní principy, přirozené právo a Masarykův soud, in: Právní principy, (ed. Jiří Boguszak), Vydavatelství 999, Pelhřimov 1999, str. 137-148. ISBN 80-901064-5-5.
 • The Democratic Public Sphere in Czech Political Development, in: Ilja Srubar (Hg.), Eliten, politische Kultur und Privatisierung in Ostdeutschland, Tschechien und Mitteleuropa, UVK Universitatsverlag Konstanz, 1998. ISBN 3-87940-619-7
 • Die tschechoslowakische Identität im Nationalstaat, in: Kollektive Identitat in Krisen, Robert Hettlage, Petra Deger, Susanne Wagner (Hrsg.), Westdeutscher Vrlag, Opladen 1997, s.254-265. ISBN 3-531-12827-2
 • Způsoby tolerance jako typy demokracie, Filozofický časopis č. 3/1997
 • Hegel a naše demokracie. Několik myšlenek na okraj nové knihy Milana Sobotky, Filozofický časopis 2/1995.
 • Spory o liberalismus, in: M. Znoj (ed.), Naše současné spory o liberalismus, ALEKO a Centrum liberálních studií, Praha 1995. ISBN80-85341-53-0.
 • Politický liberalismus očima Charlese Larmora, Filozofický časopis č. 3/1995
 • Přednost práva před dobrem, Právník č.6/1995, ISSN 0324-7007, s. 580-586.
 • Rainer Forst mimo liberalismus a komunitarismus, Filosofický časopis č. 6/1995
 • Demokracie a národní identita: český případ, in: Moderní dějiny 2, Československo: nahodilost nebo logika dějin?, Historický ústav, Praha 1994.
 • Der Patriotismus als politische Gesinnung bei Hegel, in: Hegel-Jahrbuch 1994.
 • Liberalismus, negativní svoboda a otevřená společnost, Česká mysl, roč. XLIII, č. 3/ 1993, s.53-68.
 • Občanské vlastenectví. Tocqueville, Hegel a Hobbes, Filosofický časopis, roč. XLI, 1993, č. 2, s.187-202.
 • Základy metafyziky mravů a Kantova etika, in: M. Sobotka, M. Znoj, J. Moural, Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Filosofický ústav AV ČR, Praha 1993.
 • Komentář ke Kantovu veřejnému užívání rozumu, Filosofický časopis, roč. XLI, 1993, č. 3, s.387-390.
 • Ideologie české nevinnosti, Přítomnost, roč.3/1992, č.9, s.4-5.
  anglicky: The Ideology of Czech Innocence, in: Telos. A Quarterly Journal of Critical Thought, Number 94, Winter 1992-93.
  maďarsky: A cseh ártatlanság ideológiája, in: Prágai Tükör, č. 2/1993.
 • Legitimita moderní demokracie: ideje rovnosti, svobody a spravedlnosti, Česká mysl, roč.41, 1991, č.1, s.77-92.
 • Vztah člověka a přírody v podání novověké filosofie, Filosofický časopis, roč.39, 1991, č.6, s. 975-990.
 • Descartovo zdůvodnění moderního světa: světla a stíny sebevědomého Já, Filosofický časopis, roč.39, 1991, č.5, s.855-874.
 • Konec mravní geniality v moderní občanské společnosti podle Hegela, SciPhi, č.1, 1991, s.86-96.
 • Základy metafyziky a Kantova etika (předmluva), in: Kant Immanuel, Základy metafyziky mravů, Svoboda, Praha 1990, s. 7-47.
 • Spor o demokracii na VIII. mezinárodním filosofickém kongresu v Praze v roce 1934, Filosofický časopis, roč.38, 1990, s.87-96.
 • Was verbirgt sich hinter der These, Hegels Philosophie sei die Philosophie der Franzôsischen Revolution?, Philologica Pragensia, roč.32, 1989, č.2, s.74 – 88.
 • Hegelův výklad Francouzské revoluce ve Fenomenologii ducha, Filosofický časopis, roč.37, 1989, č.3, s.382 – 393.
 • Marxismus, ekologická krize a panský postoj k přírodě, Filosofický časopis, roč.37, 1989, č.5, s.655 – 665.
 • Hegelova kritika Francouzské revoluce a problém moderny, in: Jazyk revoluční doby, eds. Z.Hrbata a M.Procházka, Kruh moderních filologů při ČSAV, Praha 1988, s.289-297.
 • Dějinné vědomí ve filosofii mladého Hegela jako sporné téma hegelovského výzkumu, in: K otázkám společenského vědomí, Univerzita Karlova, Praha 1988, s.133-141.
 • „Praxe a rozum“ v současnosti. Několik poznámek na okraj knihy J. Zeleného, in: Materialistická dialektika jako nový typ racionality, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha 1988, s.289-297.
 • Životní jubileum Milana Sobotky, (spolu s L.Majorem), Filosofický časopis, roč.36, 1988, č.1. s.148-150.
 • K činnosti sekce dějin filosofie při Československé filosofické společnosti, Filosofický časopis, roč.36, 1988, č.1, s.153-155.
 • Francouzská revoluce a německá klasika, Filosofický časopis, roč. 35, 1987, č.6, s.956-958.
 • Pojem mravní subjektivity u mladého Hegela, in: Z dějin světové filosofie, Acta Universitatis Carolinae, Praha 1987, s.51-75.
 • Lázsló Sziklai o politickém vývoji Georga Lukácse, Filosofický časopis, roč.34, 1986, č.2, s.309 – 312.

Překlady

 • Překlad: Ian Shapiro, Útěk před realitou v humanitních vědách, Karolinum, Praha 2006. ISBN80-246-1214-3, s. 272. Originál: Ian Shapiro: The Flight from Relity in Human Sciences, Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Překlad: Ian Shapiro, Morální základy politiky, Karolinum, Praha 2003. ISBN 80-246-0716-6, 240 s. Originál: Ian Shapiro, The Moral Foundations of Politics, Yale University Press, New Haven & London 2003.

Odborná publicistika

 • Prezidentský plebiscitarismus na tahu, in: Deník referendum 12.1. 2018 (online)
 • Demokracie za všechny hnáty, in: Deník referendum 11.10. 2017 (online)
 • Nová pravice ve střední Evropě, in: Divadelní noviny č. 16/1917, příloha Palm Off Fest 2017.
 • Oživování střední Evropy ve třech obrazech, in: Listy č. 4/2017.
 • Prezident se zvráceným smyslem pro humor, in: Listy č. 2/2017.
 • Das Atomkraftwerk Temelín. Ein schwieriges Thema in den tschechisch-österreichischen Beziehungen, in: Dietmar Leitner, Norbert Lodoil (eds.), Alte Spuren. Neue Wege, Bd. 1. Beitrage. Oberösterreichische Landesausstellung 2013, Trauner Verlag, Linz 2013, s. 237- 242. ISBN 978-3-99033-158-3
 • Konec Klausovy éry, soumrak sociálního státu a demokratické vyhlídky, in: Jiří Pehe a kol., Krize, nebo konec kapitalismu?, Prostor, Praha 2012, s. 229-249, ISBN 978-80-7260-267-4
 • Zklamání z demokracie je největší nebezpečí, kterému čelíme, in: Jan Rovenský a kol., Krize a politické křižovatky, Filosofia, Praha 2012, s. 165-184, ISBN 978-80-7007-370-4.
 • Demokratický deficit po česku a sociální demokracie, in: Literární noviny, roč. XX, č. 52, 23. prosince 2009, ISSN 1210-0021.
 • Jaderná elektrárna Temelín. Obtížné téma v česko-rakouských vztazích, in: Stefan Karner, Michal Stehlík (eds.), Česko. Rakousko; rozdělení – odloučení – spojení, sborník a katalog Dolnorakouské zemské výstavy 2009, s. 146-151, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. 2009, ISBN 978-80-86382-27-2.
 • Das Atomkraftwerk Temelín. Ein schwieriges Thema in den tschechisch-österreichischen Beziehungen, in: Stefan Karner, Michal Stehlík (eds.), Ostereich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint, Niederösterreichische Landesausstellung 2009, Schallaburg Kulturbetriebsges.m.b.H. 2009, ISBN 900-88-9500-923-9.
 • Havlovy prezidentské reflexe (recenze) LISTY č. 4, 2006, roč. 36, ISSN 1210-1222, s. 8-16.
 • Nedomyšlený Sartoriho multikulturalismus (recenze) Ekonom, č.1/2006, ISSN 1213-7693.
 • Radost správná a nesprávná, a Evropská unie, Listy, roč. 35, číslo 3, (2005), ISSN =1210- 1222.
 • Následná polemika s Josefem Škvoreckým. Listy: číslo 4/2005. (Josef Škvorecký: Radost z konce války a uzlový bod historie?) a číslo 5/2005 (Polemika nejen o pětačtyřicátém).
 • Je pravicový extremismus nebezpečnější než levicový? in: Literární noviny č. 22/2005. Spor mezi Milanem Znojem a Miroslavem Marešem.
 • Právo, dekrety a odčinění Mnichova, Listy č. 5/2000, str. 57-61. Deficit veřejnosti, Listy č. 6/ 1999 , s. 13-16.
  anglicky: The Public Deficit, The New Presence, August 1999, s. 12-13.
 • Jak Václav Klaus vyvrátil komunitarismus, Listy 2/1999, s.29-32.
 • Spor o Edvarda Beneše. Listy č. 5/1998,s. 28-32.
 • Nad několika politickými mýty, Nová přítomnost č. 10/1998, 8-10.
 • Těžký život liberalismu v Čechách, Listy č. 4/1997, s. 77-84.
 • Spory o liberalismus, Listy 2/1995
 • Anatomie Klausova konzervatismu, Listy, roč.XXIV, č. 2/1994, s.69-78.
  italsky: I nuovi conservatori del governo di Praga, in: Internazionale, 27 Agosto 1994.
 • Revoluční konzervatismus u nás, Přítomnost, č.8/1992, s.10-11.
 • Nebezpečí mravní geniality, Přítomnost, č.6/ 1991, s.22-23.