Islám a anti-islám

Islám a islamofobie

Knihy

Farris, S. (2017). In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonatinalism. Duke University Press Books.

Ostřanský, Bronislav (ed.) (2017). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Praha: Vyšehrad, 296 s.

Ostřanský, Bronislav (2014). Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“. Praha: Academia, 192 stran

Ostřanský, Bronislav; Beránek, Ondřej (ed.) (2016). Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia, 272 s.

Yilmaz, Ferruh (2016). How the Workers Became Muslims. Immigration, Culture, and Hegemonic Transformation in Europe. University of Michigan Press.

Články

Hesová, Zora (2021). Islamophobia in Czech Republic: National Report 2020, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2020, Istanbul, SETA. Dostupný zde: https://www.academia.edu/66935495/Islamophobia_in_the_Czech_Republic_National_Report_2020

Hesová, Zora (2018). Problém islám: Vrstvy protiislámských diskursů a jejich kontext, in: Bronislav Ostřanský (ed.) Islamofobie po česku, Praha: Academia, pp. 155-178. 

Hesová, Zora (2016). Náš “český islám” neexistuje, in: Ostřanský, Bronislav; Beránek, Ondřej  (ed.) Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik (s Ondřejem Beránkem), Academia, Praha, 272 s.

Hesová, Zora (2016). Islamofobie, antiislamismus a negativní stereotypy. AMO: briefing paper 2016. Dostupné zde: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/amocz_BP_01_2016_web.pdf

Polarizace ve Střední Evropě

Doporučená literatura – Knihy

Barša, Pavel; Hesová, Zora; Slačálek, Ondřej (eds.) (2021) Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism, Prague: Faculty of Arts Press. Dostupná zde: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/170756

Kalmar, Ivan (2022). White But Not Quite: Central Europe’s Illiberal Revolt. Bristol University Press.

Doporučená literatura – články

Cianetti, L., Dawson, J., & Hanley, S. (2018). Rethinking “democratic backsliding” in Central and Eastern Europe – looking beyond Hungary and Poland. East European Politics, 34(3), 243 – 256.

Geva, Dorit (2021). Orban’s Ordonationalism as Post-Neoliberal Hegemony. Theory, Culture & Society. Special Issue: Post-Neoliberalism?, 71 – 93.

Hesová, Zora (2021). Three Types of Culture Wars and the Populist Strategies in Central Europe, Czech Journal of political science, Vol. 28, Nr. 2, pp. 115-135.

Hesová, Zora (2021). New politics of morality in Central and Eastern Europe: actors, discourse, and context, Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol. 7, No. 1, pp. 59-77.