Islám a anti-islám

Islám a islamofobie

Knihy

Farris, S. (2017). In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonatinalism. Duke University Press Books.

Ostřanský, Bronislav  (ed.) Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Praha: Vyšehrad, 2017. 296 s.

Ostřanský, Bronislav. Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“, Academia, Praha 2014. 192 stran

Ostřanský, Bronislav; Beránek, Ondřej  (ed.) Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik (s Ondřejem Beránkem), Academia, Praha 2016, 272 s.

Yilmaz, F. (2016). How the Workers Became Muslims. Immigration, Culture, and Hegemonic Transformation in Europe. University of Michigan Press.

Články

HESOVÁ, Zora. Islamophobia in Czech Republic: National Report 2020, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2020, Istanbul, SETA, 2021

Dostupný zde: https://www.academia.edu/66935495/Islamophobia_in_the_Czech_Republic_National_Report_2020

HESOVÁ, Zora. Islamophobia in Czech Republic: National Report 2021, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 2021, Istanbul, SETA, 2022

Dostupný zde: https://islamophobiareport.com/islamophobiareport-2021.pdf

HESOVÁ, Zora. Problém islám: Vrstvy protiislámských diskursů a jejich kontext, in: Bronislav Ostřanský (ed.) Islamofobie po česku, Praha: Academia 2018, pp. 155-178. 

HESOVÁ, Zora. Náš “český islám” neexistuje, in: Ostřanský, Bronislav; Beránek, Ondřej  (ed.) Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik (s Ondřejem Beránkem), Academia, Praha 2016, 272 s.

HESOVÁ, Zora,. Islamofobie, antiislamismus a negativní stereotypy. AMO: briefing paper 2016.

Dostupné zde: 

https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/amocz_BP_01_2016_web.pdf

Polarizace ve Střední Evropě

Doporučená literatura – Knihy

BARŠA, P., HESOVÁ, Z., SLAČÁLEK, O. (eds.) (2021) Central European Culture Wars: Beyond Post-Communism and Populism, Prague: Faculty of Arts Press

Dostupná zde: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/170756

KALMAR, I. (2022) White But Not Quite. Bristol University Press

Doporučená literatura – články

Cianetti, L., Dawson, J., & Hanley, S. (2018). Rethinking “democratic backsliding” in Central and Eastern Europe – looking beyond Hungary and Poland. East European Politics, 34(3), 243 – 256.

Geva, D. (2021). Orban’s Ordonationalism as Post-Neoliberal Hegemony. Theory, Culture & Society. Special Issue: Post-Neoliberalism?, 71 – 93.

HESOVÁ, Zora. Three Types of Culture Wars and the Populist Strategies in Central Europe, Czech Journal of political science, Vol. 28, Nr. 2, 2021, pp. 115-135.

HESOVÁ, Zora. New politics of morality in Central and Eastern Europe: actors, discourse, and context, Intersections. East European Journal of Society and Politics. Vol. 7, No. 1, 2021, pp. 59-77.