Cfp: ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Muzeum východních Čech v Hradci Králové zve na konferenci ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ, která se uskuteční 9.–10. května 2023.

Přihlášky můžete posílat do 10. 2. 2023, plnou verzi textu je nutné zaslat do 10. 4. 2023 na konference.csdejiny@gmail.com.

K účasti na konferenci jsou zváni všichni historici mladší a střední generace (zpravidla do 35 let, věk ale není bezpodmínečně nutnou podmínkou). Konferenční prostředí je pozitivně utvářeno především konstruktivní diskusí a odborným spolupůsobením účastníků z různého prostředí. Primárními pravidelnými zájemci, na které je konference cílena, jsou odborní asistenti univerzit a vysokých škol, vědečtí pracovníci, doktorandi, pedagogové, archiváři, pracovníci muzeí a dalších institucí, studenti historických věd. Konferenčními jazyky jsou čeština a slovenština, dalším zahraničním účastníkům je umožněno přednést a písemně odevzdat svůj příspěvek také v angličtině či němčině.

Další informace nejdete v pozvánce, v organizačních pokynech a také si můžete stáhnout přihlášku.