Poslední utopie? Lidská práva jako předmět historické dekonstrukce a politických sporů

Projekt OliPol na Ústavu politologie FF UK zve na debatu: Poslední utopie? Lidská práva jako předmět historické dekonstrukce a politických sporů

Samuel Moyn ve své knize Poslední utopie (česky 2022) boří celou řadů mýtů a retrospektivních racionalizací budovaných kolem ústřední kategorie současné demokracie a mezinárodního řádu, pojmu lidských práv.

Moyn lidská práva představuje jako historicky ukotvený politický konstrukt, který plnil a plní roli široce akceptovatelné minimální utopie zejména od 70. let 20. století, ale přináší také podstatná omezení či přehnaná očekávání. Je jeho kritika opodstatněná a vede nás k novému promýšlení lidských práv? Nebo je boření mýtů v době soustavných útoků na univerzalitu lidských práv kontraproduktivní?

Jeho pohled budou kriticky a interdisciplinárně debatovat politolog prof. Pavel Barša (ÚPOL FF UK), právnička prof. Veronika Bílková (PrF UK) a právník a politolog Jan Géryk (PrF UK). Moderovat bude Zora Hesová (ÚPOL FF UK).

⏰ Kdy? 12. 12. 2022 od 18:00
🏛️ Kde? Filozofická Fakulta, hlavní budova, nám. Jana Palacha 1, místnost P010

Debatu pořádá projekt OliPOL s podporou Norských fondů k příležitosti letošního vydání českého překladu knihy Samuela Moyna Poslední utopie. Lidská práva v dějinách u Rybka Publishers, ke kterému Pavel Barša napsal doslov.