Volby do Akademického senátu UK 2023-2026

Kandidatury se podávají písemně sekretariátu AS FF UK do 31. října do 15 hodin prostřednictvím podatelny. Samotné volby začínají 8. listopadu v 10 hodin a končí 10. listopadu ve 13 hodin. Uskuteční se elektronicky prostřednictvím webové aplikace http://volby.ff.cuni.cz.

V kurii akademických pracovníků jsou voleni dva členové AS UK, v kurii studentů rovněž dva členové. Kandidáty má právo navrhovat každý člen akademické obce FF UKStudenti FF UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, mohou volit v kurii studentů i v kurii akademických pracovníků a zároveň být voleni jako akademičtí pracovníci i jako studenti. V případě zvolení do obou kurií může osoba vykonávat pouze jeden mandát; o své volbě informuje hlavní volební komisi.

Více o podávání kandidatur, volbě a akademickém senátu naleznete zde.