Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2023

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2023. Pokud máte o stáže zájem, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum.

Obecné dotazy můžete směřovat na Terezu Puldovou: puldova@czech.cz

Česká centra nabízejí studentům vysokých škol praktické stáže jak v ústředí, tak v zahraničí. Například v roce 2018 vykonalo v Českých centrech stáž 168 studentů, kteří získali přímou zkušenost s vývojem a řízením kulturních a vzdělávacích projektů a možnost ověřit si v praxi teoretické znalosti získané ve škole.

V zahraničí Česká centra přijala především studenty vysokých škol a univerzit zapojených do Erasmus+ programu, který umožňuje získat grant, z něhož si studenti hradí nejnutnější náklady na pobyt a stravu v průběhu stáží.

Stáže na ÚČC nebo na ČC v zahraničí se mohou zúčastnit posluchači českých nebo zahraničních vysokých škol, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu ČC.

Více informací najdete na webu Českých center.