Výuka Ondřeje Slačálka v zimním semestru začíná až 17. 10.

Kvůli zahraničnímu výzkumnému pobytu začíná výuka předmětů, které Ondřej Slačálek vyučuje samostatně (Teorie mezinárodních vztahů I, Politologický proseminář, Proměny českého anarchismu, Tutorský seminář a Bakalářský seminář) až třetím týdnem semestru, tedy v týdnu od 17. 10. Studujícím se vyučující omlouvá.

Předměty, které Ondřej Slačálek vyučuje společně se Zorou Hesovou (Proměny politických identit, Podoby nacionalismu ve střední a východní Evropě) budou vyučovány normálně od začátku semestru.