Acta Politologica, Call for Papers: Přímá volba prezidenta ČR včera a dnes: Prezidentské volby 2023 ve zpětném zrcátku

Přímá volba prezidenta ČR včera a dnes: Prezidentské volby 2023 ve zpětném zrcátku

Zavádění přímé volby prezidenta doprovázela rozsáhlá diskuse o jejích přínosech a rizicích. Mnoho akademiků a odborníků z řad politologů a ústavních právníků přitom před přímou volbou prezidenta v podmínkách českého parlamentarismu varovalo. Protože v roce 2022 uběhlo deset let od této ústavní změny, nabízí se prostor jak pro zpětnou reflexi této diskuse, tak pro zhodnocení toho, co změněný zdroj prezidentské legitimity vnesl do českého ústavně-politického systému. A to i navzdory tomu, že je historie přímé volby prezidenta v ČR spojena pouze s jedním nositelem této ústavní funkce: Miloše Zemanem, kterého lze ovšem považovat za aktéra významné zatěžkávací zkoušky české ústavy. Současně nás v příštích měsících čeká již třetí přímá volba prezidenta, která proběhne na počátku roku 2023 a která se jistě stanem velkým terčem veřejného, mediálního a odborného zájmu. V souvislosti s těmito tématy se nabízí řada otázek:

  • Jak se český ústavní systém vypořádal se zavedením přímé volby prezidenta?
  • Naplnily se původní obavy odborné komunity ze zavedení přímé volby prezidenta?
  • Jaké dopady na český ústavně-politický systém je možné připsat přímé volbě prezidenta ČR a jaké dopady jsou spíše důsledkem konkrétních kroků prezidenta Miloše Zemana?
  • Do jaké míry byly relevantní úvahy či reálné iniciativy ve směru ústavní žaloby na prezidenta, kompetenční žaloby či využití čl. 66 ústavy?
  • Lze vysledovat dopady přímé volby na politické strany?
  • Jaká jsou specifika prezidentské volební kampaně a jak se v průběhu let proměňuje s ohledem na nástroje politického marketingu a využití internetu a sociálních sítí?

Zajímáte-li se o tyto, ale i o další výzkumné perspektivy související ať už přímo s prezidentskou volbou konanou v lednu 2023 nebo obecněji se zavedením přímé volby prezidenta a jejími dopady na český politický systém, včetně srovnávacího výzkumu, dovoluje si vás redakce Acta Politologica touto cestou pozvat k publikování vašich studií a analýz ve speciálním čísle věnovaném problematice přímé volby prezidenta v Česku.

V případě zájmu o publikování ve speciálním čísle adresujte abstrakt zamýšleného článku redakci (acpo@fsv.cuni.cz) v rozsahu 250 až 300 slov nejpozději do 5. února 2022. Redakce přijímá texty v českém i anglickém jazyce. Pokud bude váš abstrakt akceptován, budete vyzváni k zaslání rukopisu nejpozději do 15. dubna 2023. Všechny dodané rukopisy následně projdou standardním recenzním řízením. Vydání speciálního čísla předpokládejte v říjnu 2023.