WikiSofia hledá politologa

Dobrý den,

jako projekt WikiSofia hledáme mezi studenty Ústavu politologie FF UK nového oborového koordinátora pro naši politologickou sekci.

Představujeme otevřený a veřejně dostupný elektronický informační portál, určený pro sdílení studijních materiálů a odborných poznatků v rámci společenských věd, a to zejména mezi studenty, ale také s laickou veřejností. Na našich webových stránkách (https://wikisofia.cz) lze dohledat odborné články, které vytvářejí studenti FF UK a v rámci nichž se snažíme pokrýt relevantní témata a okruhy státnicových otázek vybraných společenskovědních oborů, aktuálně zejm. psychologie a informačních studií a knihovnictví. V tuto chvíli rozšiřujeme svůj záběr a rádi bychom na našem webu propracovali také tematické oblasti oboru politologie.

V této souvislosti hledáme motivované zájemce na pozici koordinátora politologické sekce. Hlavní náplní práce koordinátora je především hledání a nábor nových pisatelů odborných článků mezi studenty daného oboru, průběžná kontrola jejich práce, revidování napsaných článků a také utváření a upravování struktury politologické sekce. Práce probíhá po zaškolení a za průběžné podpory ze strany hlavního koordinátora projektu a také zkušených redaktorů dalších oborových sekcí WikiSofie.

Ideálními zájemci jsou studenti z 2. a 3. ročníku bakalářského studia a studenti magisterského studia, kteří jsou nadšení do svého oboru a kteří by rádi přispěli rozvoji studentského projektu, jehož cílem je poskytnout studentům jednotlivých společenskovědních disciplín volně přístupný a zároveň kvalitní zdroj odborných informací, který jim pomůže k úspěšné cestě jejich studiem.

Za psaní článků nabízíme atraktivní finanční odměnu vyplácenou ve formě stipendií, a to s možností finančního růstu a bonusů při dlouhodobé spolupráci. Podmínkou pro uchazeče je probíhající studium na FF UK.

V případě zájmu a pro další informace piště na e-mail: redakce.wikisofia@gmail.com.


Budeme se těšit na Vaše odpovědi!

S pozdravem a za tým WikiSofie

Petr Kosík