Změny v přijímacích zkouškách

Obecné informace ke změnám v přijímacím řízení na FF UK:

Bakalářský studijní program Politologie

Kvůli epidemické situaci bude přijímací zkouška jednokolová a proběhne distančně.

Přijímací zkouška bude mít podobu interpretace úryvku odborného politologického textu v anglickém jazyce. Uchazeč obdrží 14. 6. 2021 mezi 10:00 a 10:15 z emailu upol@ff.cuni.cz zadání, které vypracované do 14. 6. 2021, 16:00 hod. zašle na týž e-mail, a to ve formátu pdf.

Uchazeč interpretaci o maximálním rozsahu dvou normostran (3600 znaků včetně mezer) vypracovává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Kritéria hodnocení interpretace:

 • obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů
 • vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů
 • slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 b
 • slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů
 • naprosto nedostatečná, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabá: 25–1 bodů
 • nedodání: 0 bodů

Navazující magisterský program Politické teorie

Do studia budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o ukončeném bakalářském vzdělání. Přijímací zkouška se tedy nekoná.

Doktorské studium

 • řádný termín přijímacích zkoušek: 9.–16. 6. 2021
 • náhradní termín přijímacích zkoušek: 22. a 28. 6. 2021
 • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 7 dní po termínu poslední zkoušky
 • přijímací zkoušky u všech programů zůstávají zachovány a jejich obsah se nemění
 • přijímací zkoušky mohou proběhnout i formou videokonference

Uchazeči o studium programů, na něž se bude konat přijímací zkouška, obdrží nejpozději 15 dní před jejím konáním elektronickou pozvánku s uvedením termínu zkoušky, podrobností o jejím průběhu a aktuálních opatřeních (povinné negativní testy na covid-19 u prezenčních zkoušek aj.).