Vstup do budov fakulty

Na základě usnesení vlády č. 393 ze dne 19. 4. 2021 byla vydána dvě mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR:

  • Od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům umožněn vstup do budov FF UK pouze po předložení studentského průkazu a potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Negativní test má pro účely vstupu na pracoviště platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány. Tyto dva důvody bude možné prokázat vyplněným čestným prohlášením (k dispozici na vrátnici).
  • Od pondělí 26. 4. 2021 bude studentům, kteří jsou ubytováni na koleji, umožněn vstup do budov kolejí pouze po předložení potvrzení o provedeném testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (antigenní nebo PCR). Negativní test má pro účely vstupu do budov kolejí platnost 7 dní. Výjimku mají osoby, které v posledních 90 dnech onemocnění prokazatelně prodělaly, a osoby, které byly proti onemocnění očkovány.

V případě, že je výsledek testu pozitivní, student zůstane na koleji ve svém pokoji a bude povinen dodržovat všechna karanténní opatření: doba izolace se upravuje tak, že minimálně 3 dny nesmí mít příznaky onemocnění, než bude izolace ukončena, a zároveň izolace nesmí být kratší než 10 dnů. Začátek doby izolace se počítá ode dne odběru laboratorního vzorku.

Testování studentů na Univerzitě Karlově:

  • Testování bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9.00 hod. na stacionárním testovacím místě UK na Albertově (Studničkova 1, Praha 2).
    Testování zde probíhá pondělí–pátek 7.00–17.00 hod., víkendový provoz je 9.00–6.00 hod.
  • Testování je možné jen po předchozí rezervaci testovacího času a místa na stránkách https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov. Studenti se v tuto chvíli mohou rezervovat pouze na Albertov.
  • Ve čtvrtek 29. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Hvězda (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
  • V pátek 30. 4. 2021 bude mobilní testovací tým k dispozici primárně pro studenty ubytované na kolejích UK po celý den před Kolejí Otava (opět na základě předchozí rezervace v rezervačním systému).
  • POZOR: Testování na Albertově je pro zahraniční studenty zdarma, může se však stát, že kapacity UK nebudou dostačující. Testovat se lze i na mnoha jiných místech, v tomto případě ale musí zahraniční studenti testy uhradit.

Aktuální informace ohledně opatření na FFUK sledujte na webu koronavirus.ff.cuni.cz.