Fašismus: Úvod do komparativních studií fašismu

V edici Nakladatelství Karolinum Politeia, kterou řídí doc. Milan Znoj, vyšla kniha Rogera Griffina Fašismus: Úvod do komparativních studií fašismu.

O nacismu a fašismu ročně vychází desítky publikací, ale kniha, jež by se věnovala teorii fašismu v diachronní perspektivě a kritické analýze jednotlivých historiografických proudů fascist studies dosud česky nebyla vydána. Rozbor fenoménu fašismu je veden v komparativní a širší kulturní perspektivě a vůči tradičním interpretacím politických, hospodářských a sociálních dějin se vymezuje kriticky. Autor ukazuje původ a definice utopické ideologie založené na myšlence znovuzrození národa/rasy a sleduje její vývoj od počátků v Itálii 20. let až do současných neonacistických a post-fašistických podob.

Další informace o knize najdete na webu Nakladatelství Karolinum.

Roger Griffin: Fašismus