Vyšel časopis Mezinárodní politika

Po několika letech se časopis Mezinárodní politika vrací do tištěné podoby. Gratulujeme!

První číslo se zabývá východním sousedstvím EU a zaměřuje se na české působení v tomto regionu. Jednotlivé články se k této problematice snaží přistupovat z různých úhlů pohledu a vyzdvihovat i některé opomíjené proměnné.

Celé číslo je volně dostupné na webu Ústavu mezinárodních vztahů, který časopis vydává. Šéfredaktorkou časopisu je doktorandka z Ústavu politologie Filozofické fakulty Tereza Soušková.