Informace k zahájení výuky

  • Výuka na ústavu bude minimálně do konce října probíhat online. Sledujte, prosím, průběžně stránky ústavu, stránky FF UK a koronavirovou stránku FF UK.
  • Vyučující budou po dobu online výuky přednášet především prostřednictvím platforem MS Teams a Zoom. Návody na práci s těmito aplikacemi a další důležité informace jsou k nalezení na fakultních stránkách věnovaných elearningu.
  • Vyučující nejpozději v průběhu prvního celého týdne výuky zašlou studentům informace o online výuce a stanoví datum prvního online setkání.
  • Vyučující mohou se studenty komunikovat prostřednictvím isu, a proto je nezbytné, aby se studenti na předměty zapsali co nejdříve (pokud student není zapsán, vyučující neví, že student hodlá předmět navštěvovat), a také, aby zkontrolovali, zda jejich emailové adresy v informačním systému jsou stále platné a případně je aktualizovali.