Výpůjční služby knihoven

Knihovny FF UK od úterý 1. 12. 2020 v omezeném režimu opět začnou půjčovat knihy studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy. Věnujte prosím zvýšenou pozornost podmínkám služby:

Režim výpůjček, výdejní místa 

  • Výpůjčky knih jsou poskytovány výhradně na základě uživatelem zadané objednávky (požadavku) v Centrálním katalogu UK (po přihlášení). Objednávání knih je již spuštěno. Postup zadání požadavku je stejný, jako při standardním objednávání knih ze skladů.
    • Tip: Nevíte jak objednávat? Podívejte se na návod pro práci se čtenářským kontem.
  • Výpůjčky budou vydávány pouze v těchto stanovených výdejních místech: Knihovna Jana Palacha (hlavní budova FF, suterén), Knihovna ÚŘLS (Celetná 20, 1. patro, místnost 131) a Knihovna Šporkova paláce (Hybernská 3). 
  • Uživatelé si výpůjčky budou moci vyzvednout výhradně až po obdržení e-mailové výzvy k vyzvednutíPokud uživatel učinil objednávky z více knihoven, obdrží z každé knihovny, z jejíhož fondu objednával knihy, samostatný email. Knihy jsou v momentě odeslání emailového vyrozumění načteny na čtenářské konto. Pokud nedojde k jejich vyzvednutí, budou po týdnu vráceny do oběhu a z čtenářského konta odečteny 

Výdejní doba 

  • Výpůjčky budou vydávány od úterý do čtvrtka mezi 10. a 15. hodinou (ÚŘLS, Šporkův palác) a mezi 10. a 17. hodinou (Knihovna Jana Palacha). Po obdržení e-mailu o připravené výpůjčce může uživatel přijít ve výše uvedené výdejní době podle vlastní potřeby. Není zavedená povinnost rezervovat si konkrétní čas vyzvednutí. 

Které knihy lze vypůjčit? Stornování požadavku 

  • Možnost výpůjčky se týká všech knih z knihoven FF UK, které jsou v knihovnách standardně půjčovány absenčně. Výpůjčky knih se statutem „prezenční výpůjčka“ lze absenčně vypůjčit po individuálním rozhodnutí knihovníka, netýká se závěrečných prací a většiny periodických publikací. V případě zájmu o prezenční výpůjčku se prosím obraťte na email knihovna@ff.cuni.cz.  
  • Pozor, důvodu rekonstrukce knihovny Celetná 20 (psychologie, sociologie, pedagogika…) nebude až do odvolání možné vydávat knihy z jejího fondu. 
  • Nedojde-li do 1 týdne od výzvy k vyzvednutí knihy uživatelem, je požadavek stornován a kniha je vrácena do oběhu, aby mohla být k dispozici ostatním čtenářům. 

Kontakt a odkazy 

S veškerými dotazy na omezený režim výpůjček a provoz knihoven se prosím obracejte e-mailem na adresu knihovna@ff.cuni.cz.  

Informace o aktuálním provozu knihoven FF UK najdete na informačním webu koronavirus.ff.cuni.cz a na webu knihovna.ff.cuni.cz. Knihovnu můžete také sledovat na Facebooku