Stáž v německém Spolkovém sněmu

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás pozvali na informační schůzku k Mezinárodnímu parlamentnímu stipendiu IPS, které Vám umožňuje absolvovat stáž v německém Spolkovém sněmu. IPS v Praze představí poslanec Spolkového sněmu Ralph Lenkert. Pořádá Spolkový sněm & Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Kdy? Ve čvrtek, 23. 11. 2023

V kolik hodin? 09:30-11:00

Kde? Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábřeží 32

Akce proběhne v německém jazyce.

O stipendiu

Německý Spolkový sněm spolu se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín nabízí pětiměsíční stipendijní pobyt v německém parlamentu (Spolkovém sněmu) v Berlíně. IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické budoucnosti své země. Spolkový sněm dává příležitost mladým lidem, aby se během třináctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu. Předpokladem pro udělení stipendia jsou znalosti německého jazyka (min. B2 dle SERR), ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské studium a věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu.

Stipendium

– 700 € měsíčně

– ubytování zdarma

– náklady na pojištění a cestovné