Zveme na křest knihy Optimální cenzurou bude kádrová politika

Srdečně zveme na křest nové publikace s názvem „Optimální cenzurou bude kádrová politika. Tisková politika v období tzv. normalizace 1968–1989“ z pera Petra Andrease a Martina Štefka. Křest knihy proběhne ve čtvrtek 16. listopadu od 17.30 v Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4).

Křtu se spolu s editory zúčastní autoři jednotlivých kapitol – Jan Mervart, David Klimeš, Adam Havlík a Tomáš Malínek.

Kolektivní monografie komplexně pojednává o tiskové politice v českých zemích v období tzv. normalizace. Autoři analyzují politické koncepce a přístupy ústředních politických a úředních orgánů vůči periodickému tisku, a to v obsahové (cenzura a propaganda), personální (kádrová politika) i materiální rovině (centrální plánování ekonomiky). Pomocí intenzivního studia archivních pramenů se jednotliví autoři zaměřují na zachycení dynamiky a funkcí institucionálních struktur zasahujících do systému informování – aparátu Komunistické strany Československa, cenzurních orgánů (ČÚTI, FÚTI) a bezpečnostních složek v letech 1968 až 1989.

Publikace vyšla v nakladatelství Academia.