Workshop: Non-electoral Representation in Contemporary Democracies: A Challenge for Representative Democracy?

❗ Deadline pro zasílání abstraktů byl prodloužen do 6. ledna 2023.

Srdečně zveme všechny studenty doktorského studia na workshop s názvem „Non-electoral Representation in Contemporary Democracies: A Challenge for Representative Democracy?“, který proběhne 23. ledna 2023. Abstrakty (maximálně 250 slov) přijímáme do 6. ledna 2023.

Abstrakty zasílejte Kristiánovi Těmínovi na email kristian.temin@ff.cuni.cz.

Více informací najdete na stránce workshopu nebo v níže přiloženém souboru.

Workshop pořádá výzkumný tým projektu START „Non-electoral representation and its metamorphosis in times of digital communication and social media“ (Grantová schémata na UK CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935).

Kristián Těmín, Kateřina Labutta Kubíková, Kristina Broučková