Nové překlady Machiavelliho a Rousseaua se představí v Knihovně Václava Havla

Zveme na setkání k vydání knih z nové ediční řady Dějiny politické filosofie nakladatelství Karolinum. Nakladatelství Karolinum představí následující tituly:

Rousseau: Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě

Přeložila Hana Fořtová

Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) tvoří spolu se Společenskou smlouvou (1762) jádro Rousseauovy politické teorie, která zásadním způsobem ovlivnila novověké politické myšlení a revoluce 18. století. V Rozpravě o nerovnosti Rousseau vysvětluje svůj náhled na lidskou přirozenost a na vztah člověka ke společnosti a odkrývá příčiny soudobého nespravedlivého společenského uspořádání i neschopnosti dosáhnout individuálního štěstí. Ve Společenské smlouvě ukazuje možnost spravedlivého politického uspořádání zachovávajícího svobodu svých členů a přitom nově definuje základní pojmy politické teorie. Nový český překlad obou děl přináší první úplný překlad Rozpravy o nerovnosti a po více než sedmdesáti letech nový překlad Společenské smlouvy. Rozprava o nerovnosti poprvé vychází včetně úvodního věnování Ženevské republice, následných reakcí a Rousseauových odpovědí. Oba texty doplňuje bohatý komentář, který spisy zasazuje jak do kontextu autorova života a díla, tak do historického a politického kontextu Evropy doby osvícenství, čímž umožňuje lépe pochopit originalitu Rousseauova myšlení a jeho význam pro současnost. 

Machiavelli: Vladař

Přeložil Jan Bíba

Machiavelliho Vladař jednou provždy změnil náš způsob uvažování o povaze politiky, ať už na něj nahlížíme z jakýchkoli pozic. Nový český překlad tohoto klasického textu přináší v přítomném svazku také několik do češtiny poprvé převedených kratších textů, které bezprostředně souvisejí s ústředním pojednáním. Doprovodnými texty opatřená a bohatě komentovaná edice zasazuje předkládané spisy do kontextu autorova života a díla, ale i do historického a politického kontextu Evropy přelomu 15. a 16. století a umožňuje komplexnější porozumění Machiavelliho myšlení.

Jan Bíba: Estetické čtení Vladaře

Kniha nabízí komentář k Machiavelliho Vladaři, zřejmě nejznámějšímu dílu politické teorie. Výklad seznamuje čtenáře s hlavními idejemi a koncepty Machiavelliho politického myšlení a jejich historickým, ideovým a literárním kontextem. Machiavelli je vylíčen jako představitel estetické politické teorie, která namísto řeči zdůrazňuje roli smyslového vnímání jako předpokladu existence politického společenství. Kromě toho kniha věnuje pozornost Machiavelliho specifickému pojetí sociálního konfliktu a jeho kritice oligarchie. Studie vychází současně s novým překladem Vladaře.

Knihy představí Jan Bíba (Ústav politologie FF UK) a Hana Fořtová (Filosofický ústav AVČR), diskuzi bude moderovat Milan Znoj (Ústav politologie FF UK).

  • Kde: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 110 00
  • Kdy: 17. říjen 2022, 18:00 – 20:00

Všichni jste srdečně zváni. Další informace najdete na webu Knihovny Václava Havla.