Volby do Akademického senátu FF UK

Výsledky najdete na webu Akademického senátu FF UK.
Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť akademičtí pracovníci působící na fakultě (kurie akademických pracovníků). V kurii akademických pracovníků je voleno 16 členů, v kurii studentů 15 členů akademického senátu. 

Volby se tedy uskuteční od 10 hodin 17. května do 17 hodin 18. května 2022. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet na adrese http://volby.ff.cuni.cz.

Další informace najdete také na webu Akademického senátu.