POLIS zve na debatu: Ženy v českém parlamentarismu

Před 110 lety, v červnu 1912, byla Božena Viková-Kunětická zvolena jako první žena do Českého zemského sněmu. Zákon to tehdy nezakazoval, pouze nepočítal, že by že by žena mohla kandidovat. Nakonec Božena Viková-Kunětická v zemském sněmu nezasedla, protože jí místodržící hrabě Thun odmítl vydat osvědčení, ale přesto je její zvolení důležitým milníkem.

Otázka zastoupení žen v politice byla živá po celé 20. století. Ve stopách Boženy Vikové-Kunětické kráčely mnohé další dámy. Jak se vyvíjel pohled na ně? Jaká úskalí s sebou nesla politická aktivita? S čím šly ženy do voleb po boku svých mužských kolegů? A jak se role žen v českém parlamentarismu 20. století vyvíjela?

Tomu se bude věnovat debata spolku POLIS, která se uskuteční ve čtvrtek 19. května od 18:00 večer v učebně P300 na hlavní budově FF UK na náměstí Jana Palacha.

Naše pozvání přijali PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. z FF UK a PhDr. Luboš Velek Ph.D. z MÚA AV ČR. Role moderátorky se ujme PhDr. Marie Vyskočilová Fousková.

Další informace hledejte na facebookové události.