Výuka Bezpečnostních studií probíhá v tomto semestru naposledy

Předmět Bezpečnostní studia je v tomto roce vyučován naposledy. Předmět je povinným předmětem v akreditacích platných pro bakalářské studium pro ročníky nástupu 2019 a vyšší (tedy pro současné studenty druhého a vyšších ročníků bakalářského studia), ale není obsažen v akreditaci platné od roku 2020 (tedy pro současné 1. ročníky).

Předmět bude i v dalších letech v případě nutnosti zkoušen, nebude už ale vyučován, studujícím 2. a vyšších ročníků bakalářského studia se proto důrazně doporučuje jej absolvovat letos.