Vychází kniha Setkávání kultur: Identity, ideologie, jazyky

Autoři kolektivní publikace Setkávání kultur. Identity, ideologie, jazyky se zamýšlejí nad proměnami, k nimž od nepaměti dochází vlivem setkávání a střetávání odlišných kultur. Téma rozebírají v souvislostech propojených otázek kulturní svébytnosti, idejí a ideologií, respektive náboženství, a vývoje jazyků. Jednotlivé případové studie zahrnují dlouhé historické období od starověku do současnosti s těžištěm v několika disciplínách: historii, antropologii, islamologii, egyptologii a lingvistice. Různé způsoby hledání odpovědi na společné otázky umožňují postupně nahlédnout mezikulturní setkání v jejich rozmanitosti a doložit zásadní význam nikdy nekončícího procesu vzájemného působení různých kultur pro utváření lidské civilizace. Autoři: Pavel Sládek, Lukáš Perutka, Marek Jakoubek, Markéta Křížová, Jitka Malečková, Karel Šima, Jakub Koláček, Pavel Ťupek, Zora Hesová, Jakub Ort, Diana Míčková, Petr Zemánek, Jiří Milička, Hana Štěříková, Lukáš Zádrapa.

Do knihy přispěli také Zora Hesová a Jakub Ort z našeho ústavu následujícími kapitolami:

Hesová, Z. Je tzv. evropský islám možný? Kritický i konstruktivní pohled ze západního Balkánu.
Ort, J. Sekularismus jako záruka ženských práv? Feministická kritika sekularismu v kontextu střetu civilizací.

Další informace o publikaci najdete na webu Nakladatelství Filozofické fakulty.

Gratulujeme!