Organizace studia od 19. 2. 2022

Všichni věříme, že se situace ohledně koronavirové pandemie uklidňuje a nový semestr proběhne bez větších protiepidemických opatření. I tak prosím sledujte aktuální informace na webu https://koronavirus.ff.cuni.cz/.

Od 19. 2. 2022 dochází ke změně v mimořádných opatření týkajících se i výuky na vysokých školách – v návaznosti na stanoviska krizového štábu Univerzity Karlovy dne 16. 2. 2022 jsou od 19. 2. 2022 platná tato pravidla:

  • Povinné testování zaměstnanců se ruší.
  • Nošení respirátoru třídy FFP2 nebo obdobného ochranného prostředku (např. KN95) je povinné ve všech vnitřních (tj. nikoli pouze „společných vnitřních“) prostorách fakulty.

Povinnost nosit respirátory se nevztahuje na následující situace:

  • studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů,
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.