V Securitas Imperii vyšel článek Ondřejovi Slačálkovi