Odevzdávání prací 15. prosince

Práce k obhajobě v zimním období státnic se odevzdávají do SIS nejpozději 15. prosince. Pomocný výtisk v kroužkové vazbě je možné odevzdat taktéž 15. prosince na sekretariátu (Voršilská 1, 4. patro vlevo, místnost 410) od 13 do 17 hodin. Pokud z nějakého důvodu nemůžete práci odevzdat takto, kontaktujte sekretářku mailem (adela.spinova@ff.cuni.cz).