Stáž v Ústavu pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje stáže v následujících projektech:

Stáž v rámci projektu Čechoslováci v gulagu – dokumentace politických represí v SSSR

Stáž v rámci projektu „Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu“

Stážisté se seznámí s chodem Ústavu pro studium totalitních režimů, s jeho vědeckými i vzdělávacími projekty. Součástí stáže jsou také individuální konzultace s odbornicemi a odborníky na soudobé československé dějiny. Nové zkušenosti budou moci stážisté uplatnit i ve vlastním výzkumu. V případě aktivního zapojení do projektu je možné nabídnout i finanční ohodnocení.

Více informací o stážích najdete na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.