Organizace studia v zimním semestru

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě aktuálních vládních opatření platí pro výuku v zimním semestru následující pravidla.

Výuka probíhá prezenčně. Výjimkou jsou předměty, u kterých garant studijního programu rozhodl o přechodu na distanční výuku. O těchto výjimkách informuje studenty příslušná katedra či ústav.

Přímo při výuce nejsou ani vyučující, ani studenti povinni mít nasazené respirátory. Mimo výuku platí povinnost nosit respirátory ve společných prostorách fakulty.         

Povinnost kontrolovat covidovou bezinfekčnost aktuálně platí pouze pro akademické obřady a zápisy do studia. Na vzdělávání a zkoušky se tato povinnost nyní bez ohledu na počet účastníků nevztahuje, a kontrola tedy nebude probíhat ani u vstupů do budov, ani ze strany vyučujících v učebnách.

O případných změnách budeme včas informovat.

Se srdečným pozdravem

Michal Pullmann

děkan

Všechny informace najdete také na fakultním webu, který se věnuje organizaci studia ve vztahu k pandemii koronaviru.