Pozvánka na VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy

Kongres České společnosti pro politické vědy se uskuteční ve čtvrtek 9. a pátek 10. září 2021 v Brně v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Hlavním tématem Kongresu, kterému bude věnována i zvláštní sekce panelů, jsou proměny politiky (nejen) ve střední Evropě v souvislosti s pandemií SARS-CoV-2

Na webu ČSPV najdete program kongresu. Upozorňujeme zvláště na Panel 9: Politika v čase „kulturních válek“, ve kterém vystoupí prof. Pavel Barša, dr. Zora Hesová a dr. Ondřej Slačálek. V rámci Panelu 15: Vybrané otázky studia politických systémů napříč světem pak vystoupí doktorand Prokop Bílý.