Bakalářské přijímací zkoušky

Vážení uchazeči, letošní přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Politologie proběhne, jak již jistě víte, distančně a je jednokolová.

Přijímací zkouška proběhne 14. 6. 2021 a bude mít podobu interpretace úryvku odborného politologického textu, který bude zaslán v anglickém jazyce.

Uchazeč obdrží mezi 10:00 a 10:15 z emailu upol@ff.cuni.cz zadání. Vypracovanou interpretaci zašle na týž email ve formátu pdf, a to do 14. 6. 2021, 16:00 hod.

Uchazeč interpretaci o maximálním rozsahu dvou normostran (3600 znaků včetně mezer) vypracovává v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Kritéria hodnocení interpretace:

  • obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 100–76 bodů
  • vcelku na výši, ale vykazuje větší obsahové nebo stylistické nedostatky: 75–51 bodů
  • slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 b
  • slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velmi výrazné obsahové nebo stylistické nedostatky: 50–26 bodů
  • naprosto nedostatečná, bez jakékoliv orientace v problému a stylisticky velmi slabá: 25–1 bodů
  • nedodání: 0 bodů

Připomínáme, že vypracovaná interpretace musí být ve formátu pdf, který umí vytvořit textový editor MS Word, popřípadě můžete využít jakýkoliv online konverter.

V případě technických potíží nás můžete kontaktovat na emailu upol@ff.cuni.cz, nebo ve výjimečných situacích využít telefon na sekretariát Ústavu politologie 221 619 950.