Odevzdávání závěrečných prací pro zářijový termín obhajob

Konečný termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací pro zářijový termín obhajob byl letos mimořádně stanoven na 31. 7. 2020.

Pro zářijový termín je mimořádně povinnost odevzdat pomocné výtisky zrušena. Rozhodující termínem odevzdání je termín nahrání práce do isu.