Organizace studia v době mimořádných opatření

Aktualizované informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

Více informací