Odborné aktivity studentů

  1. Časopis ČLOVĚK
  2. Studentské granty a výzkumné projekty

1. Časopis ČLOVĚK

ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Texty v něm vydávané musí splňovat formální kritéria odborného textu a procházejí recenzním řízením podle směrnic vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Časopis však v současné době není zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik RVVI, usiluje ale o své zařazení na tento seznam v rámci nejbližší aktualizace.

Ve srovnání s ostatními odbornými časopisy se ale ČLOVĚK vyznačuje dvěma základními specifiky. Prvním specifikem, daným skutečností, že jde o časopis vydávaný na univerzitní půdě, je orientace na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Studium na Univerzitě Karlově nebo obecně na univerzitě není ovšem podmínkou, rozhodující je kvalita příspěvku. Pro studenty Filosofické fakulty Univerzity Karlovy existuje však zvláštní motivační program (u recenzí a recenzních statí recenzní výtisky, u zvláště kvalitních textů autorské honoráře). Druhým specifikem, vyvěrajícím z vnitřní plurality Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, je důraz na interdisciplinaritu, snaha dát pojmu interdisciplinarita konkrétní obsah. Přednostně jsou tedy zveřejňovány příspěvky, které překračují úzké hranice jednotlivých oborů, které se vyznačují disciplinárním přesahem v tématech či v metodologii.
 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019