Badatelský profil

  1. Hlavní oblasti výzkumu
  2. Řešené granty a další projekty
  3. Konference pořádané Ústavem politologie

1. Hlavní oblasti výzkumu

Ústav politologie se ve svých vědeckých aktivitách snaží postihnout fenomén politiky v celé jeho šíři. Zároveň se badatelé ÚPOLu orientují na otázky a přístupy ke studiu politiky, které jsou v české politologii stále opomíjeny. Samotný výzkum se zaměřuje na čtyři oblasti: politickou filozofii a teorii, teorii mezinárodních vztahů, českou politickou historii a komparativní politologii.

V oblasti politické teorie a filozofie se výzkum orientuje primárně na soudobé diskuze o povaze liberální demokracie a jejich alternativách (republikanismus, populismus, radikální demokracie). Mezi další významné oblasti badatelského zájmu patří současný post-marxismus, diskursivní analýza a teorie ideologií.

V oblasti mezinárodních vztahů se výzkum zaměřuje především na metateoretické předpoklady klíčových teorií mezinárodních vztahů. Zároveň se pokouší o jejich aplikaci (a hledání limitů této aplikace) na studium mezinárodních konfliktů, terorismu, sociálních hnutí a dalších témat. Tématem analýzy jsou také ideologická východiska zahraničních politik (zejména USA a ČR).

V oblasti české politické historie se výzkum zaměřuje na srovnávací české politické dějiny 19. a 20. století, historický vývoj českých stranických, parlamentních a správních struktur v kontextu středoevropských a evropských dějin. Dále se výzkum také orientuje na české a středoevropské politické myšlení, analytická studia rozvoje, formování a uplatnění ideologií v prostředí české politiky, jak je prezentují jak aktivní politici, tak politizující struktury z řad intelektuálů, představitelů ekonomických a kulturních kruhů.

Výzkum v oblasti komparativní politologie se zaměřuje především na rozvoj oboru od behavioralismu po nový institucionalismus s důrazem na tranzitologické teorie, teorie nedemokratických režimů, vztahy mezi armádou a politikou v rozvojových zemích, teorii totalitarismu a ústavní inženýrství. Hlavními regiony našeho zájmu jsou střední a východní Evropa, latinská Evropa a Amerika a pacifický region.

2. Řešené granty a další projekty

  • Vratislav Doubek, spoluřešitel a garant za ÚPOL výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (MSM0021620827)
  • Vratislav Doubek, řešitel grantu GAČR Vystěhovalectví do Ruska a česká politika (GA409/09/0900)
  • Milan Znoj, řešitel grantu GAČR Česká levice tváří v tvář "Třetí cestě" v mezinárodním srovnání (GA407/09/0141)

3. Konference pořádané Ústavem politologie

Pořadatel: Ústav politologie FF UK

Místo: 17.10. 2014, areál UK v Praze Jinonicích

Pořadatel: Ústav politologie FF UK a IPS FSV

Místo: 14. - 15. 11. 2013, FF UK, Nám. Jana Palacha 2 a areál UK v Praze Jinonicích

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 25. 10. 2013, FF UK, Hybernská 3

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 25. 6. 2013, areál UK v Praze Jinonicích

Pořadatel: Ústav politologie společně s Ústavem filozofie a religionistiky

Místo: 25. 11. 2010, hlavní budova FFUK

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 5. 11. 2009, hlavní budova FFUK

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 11. 6. 2008, FFUK Jinonice

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 22. 6. 2007, FFUK Jinonice

Pořadatel: Ústav politologie

Místo: 29. 6. 2006, hlavní budova FFUK

Pořadatel: Ústav politologie, the Czech Fulbright Commission, and the US Embassy

Místo: 1. 6. 2006, Woodrow Wilson Center

Pořadatel: CEFRES, Centre d’études et de recherches internationales (CERI) v Paříži, Ústav politologie

Místo: 18.-19. 4. 2005, Emauzy Praha

Pořadatel: Europaeum, Centre for Political Ideologies, Oxford University společně s Univerzitou Karlovou a Ústavem politologie

Místo: 22.- 23. 4. 2005, Karolin Praha

 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019