Profil ústavu

  1. Historie a obecné informace o Úpol FF UK
  2. Vedení Úpol FF UK
  3. Koncepce rozvoje ÚPOL v letech 2016 - 2019
  4. Oborová rada
  5. Knihovna FF UK

 1. Historie a obecné informace o Ústavu politologie FF UK

Ústav politologie UK FF je pracovištěm, jehož počátky lze najít v 60. letech 20. století, především v období politického uvolnění v roce 1968, kdy byly učiněny první pokusy etablovat politické vědy v Československu přímo pod označením politologie. Zrušením katedry v roce 1971 a přerušením akademické dráhy řady jejích pracovníků byly tyto pokusy ukončeny. Katedra byla obnovena po roce 1989, kdy se jejím zakladatelem stal prof. PhDr. Theodor Syllaba. Na katedře tehdy působila řada badatelů z různých společensko-vědních a humanitních oborů, mezi nimiž vynikali například prof. Dr. Otto Pick, PhDr. Zdeněk Zbořil, PhDr. František Svátek či Dr. Jiří Šedivý. Již tehdy ÚPOL úzce spolupracoval s Ústavem mezinárodních vztahů (ÚMV), jehož přední odborníci se zásadně podíleli na výuce. Vedle nich se na fungování katedry podílela též skupina historiků a badatelů v oblasti dějin idejí a českého politického myšlení.

S příchodem doc. PhDr. Ing. Milana Znoje se výrazně zkvalitnila výuka politické filosofie a ÚPOL též překonal nástupnickou krizi, související s odchodem prof. Syllaby. V letech 2000 – 2009, kdy vedl katedru právě doc. Znoj, byl posílen důraz ÚPOLu na studium politických teorií, českých dějin a českého politického myšlení, teoretických aspektů mezinárodních vztahů a teoretických přístupů v komparativní politické vědě. Rozvoj této originální kombinace badatelských přístupů byl umožněn a umocněn mj. příchodem prof. Dr. Pavla Barši, doc. Dr. Vratislava Doubka a činností prof. Dr. Jiřího Kunce.

Po roce 2005 nastala na ÚPOLu přirozená generační obměna, kdy na katedře začali působit: Radek Buben, Jan Bíba, Jan Bureš, Jan Jireš, Jiří Koubek, Martina Lustigová, Martin Polášek a Ondřej Slačálek. Vedle výše uvedených katedra spolupracuje s řadou externích vyučujících, například PhDr. Janem Hartlem, Prof. Dr. Milošem Havelkou a JUDr. Janem Wintrem.

V současné době je ÚPOL badatelsky i pedagogicky výrazně profilován na teoretické aspekty politické vědy. Jednou z dominant jeho výukových programů je politická teorie a teoretické přístupy jsou aplikovány i v oblasti studia mezinárodních vztahů, komparativní politologie a českých dějin. Tato v kontextu českých politologických pracovišť výjimečná orientace je dána také faktem, že ÚPOL je součástí humanitně orientované a interdisciplinárně pojaté Filozofické fakulty UK.

Katedra spolupracuje také s jinými akademickými pracovišti, především s Centrem globálních studií (CGS) a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (ÚSD AV ČR), jejichž zaměstnanci přispívají k výuce.

2. Vedení ÚPOL FF UK

Ředitel:Mgr. Jan Bíba, Ph.D.

Zástupce ředitele: Doc. Milan Znoj, CSc.

Tajemník: Mgr.. Martin Štefek, Ph.D.

Lokální správce isu: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.

Sekretářka: Mgr. Adéla Špínová

                      email: adela.spinova@ff.cuni.cz

                      tel: 251 080 210

         


 

 


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019