Rozvrh

Rozvrh pro zimní semestr 2017/2018

Povinně volitelné kurzy pro bakalářské studium

 • Evropa a její druzí: židé, muslimové, cikáni
 • Náboženství, politika, ideologie
 • Politická ekonomie globálního kapitalismu
 • Sociální hnutí
 • Současná politika a analýza diskurzu
 • Spory o spravedlnost v soudobé politické filozofii
 • Textová analýza politického projevu
 • The Middle East after the Arab Spring
 • Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu

 Povinně volitelné kurzy pro navazující magisterské studiu

 • Co je "Západ" (PT/TMV)
 • Česká pravicová politika v meziválečném Československu (HK/ČP)
 • Demokracie v rozdělených společnostech (HK/PV)
 • Hegelův stát: vstříc progresivní politice (PT/PF)
 • Postkoloniální střední a východní Evropa? (PT/TMV)
 • Universalismus od Pavla z Tarsu k Alainu Badiou (PT/PF)
 • Výzkum sociálního vyloučení (HK/PV) 

 Vysvětlivky

Značka Mgr. za názvem kurzu znamená, že tento kurz je určen pouze pro studenty navazujcího magisterského cyklu. Studenti bakalářského cyklu si tyto kurzy zapisovat nesmějí.

V souladu se studijním plánem jsou povinně-volitelné kurzy navazujícího magisterského studia pro studenty nastupující ke studiu od školního roku 2016/17 děleny do dvou specializací:

 • PT. - Politické teorie
 • HK. - Historie a komparativní politologie

V souladu se studijním plánem jsou povinně-volitelné kurzy navazujícího magisterského studia pro studenty nastupující ke studiu nejpozději ve školním roce 2015/16 děleny do čtyř specializací:

 • PF. - Politická filozofie
 • PV. - Politická věda
 • TMV. -Teorie mezinárodních vztahů
 • ČP. - Česká politika

Studenti navazujícího magisterského cyklu mohou navštěvovat i povinně-volitelné kurzy určené pro studenty bakalářského studia, které mohou absolvovat v souladu se studijním plánem jako kurzy volitelné (tedy nikoli jako povinně-volitelné).


© Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Adresa: Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 111  |  Mapa webu  |  XML Sitemap  |  RSS kanál

Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017